Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
YL-HEM471 ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ-1 4,00 0,00 0,00 4,00 9,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi :
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Bu dersin amacı, Çocuk Sağlığını ilgilendiren temel kavramlar ve sorunları, Çocuk Hemşireliği’nin temel rol ve işlevleri ile bütünleşmiş bir çerçevede tartışarak, yükseklisans öğrencisinin çocuk bakımı felsefesini geliştirmesini sağlamaktır.
Dersin İçeriği : Bu dersin içeriğinde Çocuk Sağlığının Türkiye ve Dünyadaki Durumu, Pediatri Hemşireliği, Pediatrik Tanılama, Pediatri Hemşireliği ve Yasal ve Etik Konular, Aile, Aile Merkezli Bakım, Atravmatik Bakım, Beslenme, Bağışıklama, Ağrı Yönetimi, Çocuk Suistimali ve İhmali ve Çocuk Hemşireliğinde Kültürel Yaklaşım konuları yer almaktadır.<br />
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : 1.Conk Z, Başbakkal Z, Yılmaz HB, Bolışık B. Pediatri Hemşireliği, 1. Baskı, Akademisyen Tıp Kitabevi, 2013.<br />2.Hockenberry MJ, Wilson D (Ed.) Wong’s essentials of pediatric nursing. St. Louis, Mo. : Elsevier/Mosby , 2013 : 9th ed.<br />3.Potts, NL, Mandleco BL. (2002). Pediatric Nursing Caring for Children and Their Families. Delmar. USA <br />4.Behrman RE, Kliegmen RB. (2003). Nelson Essentials of Pediatrics. Tuzcu. M.(Türkçe Çeviri). Second Edition. Nobel Tıp KitabevleriLtd.Şti.&Yüce Yayınları A.Ş. İstanbul. <br />5.Cura A (ed) (2001). Pediatrik Propedötik Fizik Bakı ve Semptom Bilgisi. EÇV yayınları No:10, İzmir. <br />6.Dudersdat K. Çocuklarda fizik muayene resimli el kitabı. Çeviri Ed: M Yurdakök. İstanbul: Veri Medikal Yayıncılık; 2008.pp.18-21.<br />
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Teorik anlatım, olgu tartışması, probleme dayalı öğrenme, klinik uygulama
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : Yok
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Prof. Dr. Hatice Yıldırım Sarı
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : ...
Dersin Verilişi : Teorik anlatım, olgu tartışması, probleme dayalı öğrenme, klinik uygulama

  • 1 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği’nde yer alan temel kavramları ve Büyüme Gelişme bilgisini çocuk ve ailesinin bakımında kullanabilme
  • 2 Çocuğun bakımını planlarken pediatri hemşeriliğinin temel kavramlarını sentezleyerek bütüncül bir bakım oluşturabilme
  • 3 Çocuğa ve ailesine Çocuk Hemşireliği bakım felsefesine uygun bakım verebilme
  • 4 Çocuk Hemşiresinin temel rol ve işlevlerini değerlendirebilme
  • 5 Çocuk Sağlığını ilgilendiren konuları Çocuk Hemşiresi bakım felsefesine uygun olarak değerlendirebilme

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Derse Giriş, Dersin Tanıtımı2.Hafta *Çocuk Sağlığının Türkiye ve Dünyadaki Durumu
3.Hafta *Pediatri Hemşireliği
4.Hafta *Pediatrik Tanılama


5.Hafta *Pediatrik Tanılama


6.Hafta *Pediatri Hemşireliği ve Yasal ve Etik Konular
7.Hafta *Aile, Aile Merkezli Bakım, Atravmatik Bakım

8.Hafta *Ara Sınav
9.Hafta *Beslenme (0-3 yaş + Anne sütü)


10.Hafta *Beslenme (3-18 yaş)

11.Hafta *Bağışıklama
12.Hafta *Bağışıklama
13.Hafta *Ağrı Yönetimi
14.Hafta *Çocuk Suistimali ve İhmali

15.Hafta *Çocuk Hemşireliğinde Kültürel Yaklaşım

  • 1 Vize : 40,000
  • 2 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 2,00 2,00
Ödev 3 20,00 60,00
Final 1 3,00 3,00
Derse Katılım 15 3,00 45,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 15 2,00 30,00
Ara Sınav Hazırlık 1 10,00 10,00
Final Sınavı Hazırlık 1 20,00 20,00
Toplam : 170,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 6
AKTS : 9,00