Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
YL-HEM125 FİZYOPATOLOJİ VE HEMŞİRELİK YAKLAŞIMLARI 1 3,00 0,00 0,00 3,00 3,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Yüksek Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Fizyopatoloji ile ilgi temel kavramları, hücredeki fizyolojik ve patolojik süreçleri ve insan bedenini fizyolojik açıdan değerlendirebilmeyi amaçlar.
Dersin İçeriği : Fizyopatoloji ile ilgili temel kavramları, hücredeki fizyolojik ve patolojik süreçler ve insan bedeninde fizyolojik açıdan ortaya çıkan değişiklikler (stres, şok, ağrı, uyku) hakkında fizyopatolojik teorik bilgiyi kapsar.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Ignatavicious DD, Workman ML, Mishler MA: Medical-Surgical Nursing; A Nursing Process Approach, 2. Edition, Volum 2, W.B. Saunders Company, Philadelphia,1995 Çağlayan Ş. Yaşam Bilimi Fizyoloji. II. Baskı. Panel Matbaacılık, İstanbul, 1999. Sodeman WA, Sodeman TM. Sodeman?s Pathologic Physiology Mechanisms of Disease. 1. ve 2. Cilt, Seventh Edition, WB Saunders Company Philadelphia,1985. Guyton AC, Hall JE. Tıbbi Fizyoloji (Medical Physiology). Türkçe çeviri editörü. Çavuşoğlu H. Onuncu Edisyon. Yüce yayınları ve Nobel Tıp Kitabevlerİ. 2001. Mc Phee SJ, Lingappa VR, Ganong WF.hastalıkların Fizyopatolojisi, Çoban E, Süleymanlar g(Çeviren), palme yayın evi, I. Baskı, Ankara, 2007,
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Ders sunumu, grup tartışması, ev ödevi
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : ----------
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Doç. Dr. Elif Ünsal Avdal
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : Doç.Dr.Elif Ünsal Avdal
Dersin Verilişi : sunum

  • 1 1. Temel fizyopatolojik kavramları tanımlayabilme
  • 2 2. Akut, kronik ve kritik bakımdaki hastalarda ortaya çıkabilecek fizyopatolojik değişiklikleri farkına varabilme, oluşan değişikliklerin nedenlerini, belirtilerini kavrayabilme

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Dersin tanıtımı, Fizyopatolojiye giriş
2.Hafta *Hücre ve Homeostazis
3.Hafta *Hücre ve Homeostazis
4.Hafta *Lenfatik sistem ve ödem
5.Hafta *Karbonhidrat, yağ ve protein metabolizması
6.Hafta *Sıvı elektrolit dengesi
7.Hafta *Asid-baz dengesi
8.Hafta *ARA SINAV
9.Hafta *Doku zedelenmesi, inflamatuar yanıt ve yara iyileşmesi
10.Hafta *Stres fizyolojisi
11.Hafta *Şok fizyolojisi
12.Hafta *Şok fizyolojisi
13.Hafta *Ağrı fizyolojisi
14.Hafta *Uyku fizyolojisi

  • 1 Midterms : 40,000
  • 2 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 1,00 1,00
Final 1 1,00 1,00
Derse Katılım 14 3,00 42,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 10 2,00 20,00
Ara Sınav Hazırlık 1 5,00 5,00
Final Sınavı Hazırlık 1 10,00 10,00
Seminer 3 5,00 15,00
Alan Çalışması 2 2,00 4,00
Toplam : 98,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 3
AKTS : 3,00