Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
YL-HEM451 CERRAHİ HASTALIKLAR HEMŞİRELİĞİ-1 4,00 0,00 0,00 4,00 9,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi :
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Cerrahi yolla tedavi edilecek hastaların ameliyat öncesi, ameliyat süresinde ve ameliyat sonrası bütüncül bir yaklaşımla bakımını, eğitimini ve rehabilitasyonunu sağlayan uygulamaları içeren bilgiyi ve yeteneği kazandırmaktır.
Dersin İçeriği : Asepsi, Cerrahi Hastasında Beslenme, Sıvı Elektrolit Dengesi Cerrahi Enfeksiyonlar Ve Korunma Cerrahi Enfeksiyonlar Ve Korunma Onkolojik Cerrahi Organ Transplantasyonu Ameliyat Ameliyat Süresince Hasta Bakımı Ameliyat Sonrası Hasta Bakımı
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : DERS KİTABI: 1. Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği, Erdil F, Özhan Elbaş N., Ankara,2004. 2. Dahili ve Cerrahi hastalıklarda Bakım Ed. A. Karadakovan, F. Eti Aslan, İstanbul, 2009. 3. Genel Cerrahi, Aybar S ve ark.Nobel Tıp Kitap Evi, İstanbul,1991. 4. Medical Surgical Nursing, Boyer M. Lippincott Philadelphia, 1996. 5. Medical Surgical Nursing, Boyer M. Lippincott Philadelphia, 2005.. YARDIMCI KİTAPLAR: 1. 4.Ulusal Cerrahi Ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi, Kuşadası,2003 2. Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi, Gaziantep, 2007 3. VI. Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongre Kitabı, Kuşadası,2009 4. Ulusal Cerrahi Kongresi Özet Kitabı, Antalya, 2002. 5. Ulusal Cerrahi Kongresi Özet Kitabı, Antalya, 2004. 6. Ulusal Cerrahi Kongresi Özet Kitabı, Antalya, 2006.
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Okuma ve Tartışma
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : -
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Dr. Öğr. Üyesi Gülay Oyur Çelik
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : Dersin Sorumlu Öğretim Üyesi : Dr. Öğr. Üyesi Gülay OYUR ÇELİK
Dersin Verilişi : Örgün, Konferans, aktif öğrenme yöntemleri, uygulama ve video gösterimi

  • 1 Cerrahide temel kavramları bilme
  • 2 Ameliyat öncesi hasta bakımının aşamalarını bilme
  • 3 Ameliyat süresinde hasta bakımının aşamalarını bilme
  • 4 Ameliyat sonrası hasta bakımının aşamalarını bilme
  • 5 Ameliyat öncesi, süresi ve sonrası döneme ilişkin araştırmalar yapabilme

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Asepsi
2.Hafta *Cerrahi Hastasında Beslenme,
3.Hafta *Sıvı Elektrolit Dengesi
4.Hafta *Cerrahi Enfeksiyonlar Ve Korunma
5.Hafta *Cerrahi Enfeksiyonlar Ve Korunma
6.Hafta * Ameliyat Öncesi Hasta Bakımı
7.Hafta *Ameliyat Öncesi Hasta Bakımı
8.Hafta *Ara Sınav
9.Hafta *Ameliyat Süresince Hasta Bakımı
10.Hafta *Ameliyat Süresince Hasta Bakımı
11.Hafta *Ameliyat Sonrası Hasta Bakımı
12.Hafta *Ameliyat Sonrası Hasta Bakımı
13.Hafta *Onkolojik Cerrahi
14.Hafta *Organ Transplantasyonu

  • 1 Vize : 40,000
  • 2 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 1,00 1,00
Final 1 1,00 1,00
Derse Katılım 14 2,00 28,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 14 2,00 28,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 14 2,00 28,00
Ara Sınav Hazırlık 1 18,00 18,00
Final Sınavı Hazırlık 1 24,00 24,00
Seminer 2 30,00 60,00
Vaka Çalışması 2 12,00 24,00
Küçük Grup Çalışması 2 12,00 24,00
Rapor 4 6,00 24,00
Toplam : 260,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 9
AKTS : 9,00