Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
PHY102 FİZİK II 3,00 0,00 2,00 4,00 7,00

Ders Detayı
Dersin Dili : İngilizce
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Kavramsal anlama ve problem çözme becerileri üzerinde durmak. Hedeflerimiz ; temel elektrik ve manyetizma yasalarının nasıl işlediği, temel elektrik ve manyetizmayı hem nitel hemde nicel her iki düzeyde sorunları anlamak, çözmek ve yaklaşımları öğrenmek; laboratuvar deneylerinde gerçek dünyayı sınıf fiziğiyle ilişkilendirmek ve bilimsel yöntemin daha derin bir değerlendirmesini geliştirmek için bilgi ve sezgilerinizi güçlendirmeye devam etmektir.
Dersin İçeriği : Elektrik yükü, Coulomb yasası, Elektrik alan ve alan çizgileri. Gauss kanunu. Elektrik potansiyel ve elektrik potansiyel enerji. Kapasitörler ve dielektrikler. Malzemelerdeki Akımlar. Doğru Akım devreleri. Manyetik alanların etkileri. Manyetik alanların üretimi ve özellikleri. Amper yasası, manyetizma için Gauss kanunu, Bio-Savart yasası. Faraday indüksiyon yasası.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : 1. Ana ders kitabı: Physics for Scientists and Engineers, 8th edition by Raymond A. SERWAY and John W. JEWETT, Thomson - Brooks/Cole. ISBN <br />2. Physics, Principles with applications, 5th edition (1998) by Douglas C. GIANCOLI, Prentice Hall, Upper Saddle River, New Jersey 07458<br />3. Fundamentals of Physics, 8th edition (2007) by David HALLIDAY, Robert RESNICK and Jearl WALKER, John Wiley &Sons. Inc. New York.<br />
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Derslerde teoriyi geliştirip, bu teorinin fizik problemlerini çözmede nasıl uygulandığını inceleriz. Laboratuvarda ise bize fiziksel teori ve gerçek dünya arasındaki çok önemli bağı oluşturmayı imkan veren deneyleri gerçekleştireceğiz . Her laboratuvar için o hafta yapılacak deney hakkında gerekli tüm bilgileri içeren bir föyü, laboratuvarın yapılacağı tarihten en az bir hafta önceden alacaksınız. Bu föyler(a) öğrencinin deneyleri başarılı bir şekilde gerçekleştirebilmesi için aşina olması gereken konuları içeren bir çalışma kılavuzudur, (b) deneyleri nasıl gerçekleştirileceğini tanımlar , (c) laboratuvar raporu tamamlamak için gerekli alanı içerir .
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : Öğrenciler kendi kendine öğrenme yeteneklerini geliştirmelidir.
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Prof. Dr. Cem Özdoğan
Arş. Gör. Merve İzmirli
Öğr. Gör. Gürkan Ergün
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : Cem Özdoğan, Gül Yakalı, Erdal Kurt, Gürkan Ergün
Dersin Verilişi : Teori, problem çözümü, Laboratuvar.

 • 1 Elektrik yükü ve elektriklenme olgularını kavrar.
 • 2 Yüklü sistemlerin oluşturduğu kuvvet, elektrik alan vb. analizini yapar.
 • 3 Kondansatörleri teknolojide kullanım alanlarını bilir ve kondansatörlü devreleri tasarlar.
 • 4 Elektrik akımı ve iletimi konusunda analiz yapar.
 • 5 Manyetik alan ve manyetik alan kuvvetinin oluşumunu kavrar.
 • 6 Elektromanyetik indüksiyon, Faraday ve Lenz kurallarını elektrik devrelerinde uygulamaya sokar.
 • 7 Alternatif akım ve devrelerinin analizini yapar.

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Electric Charge
*Elektriksel nicelikleri ölçmek.
2.Hafta *Coulomb’s law
3.Hafta *Coulomb’s law
*Elektriksel Alan ve Eşpotansiyeller
4.Hafta *Gauss’s Law
5.Hafta *Electric Potential and electric potential energy
*Ohm Yasası (Akım-gerilim ilişkisi, seri ve paralel bağlantılar)
6.Hafta *Capacitance and Dielectrics
7.Hafta *Currents in materials and Resistance
8.Hafta *Direct Current Circuits
*Kirchoff Yasaları
9.Hafta *Magnetic Fields
10.Hafta *Sources of Magnetic Field
*Bir Kapasitörü yüklemek
11.Hafta *Amperes Law
12.Hafta *Gauss’ law for magnetism
*Akım Dengesi
13.Hafta *The Bio-Savart law
14.Hafta *Faradays’s Law of Induction

 • 1 Vize : 30,000
 • 5 Laboratuvar : 20,000
 • 6 Final : 40,000
 • 7 Kısa Sınav : 10,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 2,00 2,00
Final 1 2,00 2,00
Derse Katılım 14 4,00 56,00
Laboratuvar 5 4,00 20,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 14 1,00 14,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 14 1,00 14,00
Uygulama / Pratik Sonrası Biresysel Çalışma 12 2,00 24,00
Ara Sınav Hazırlık 1 10,00 10,00
Final Sınavı Hazırlık 1 20,00 20,00
Ev Ödevi 2 9,00 18,00
Bütünleme 1 20,00 20,00
Problem Çözme 12 1,00 12,00
Toplam : 212,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 7
AKTS : 7,00