Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
FEL529 MODERNİTE VE ELEŞTİRİLERİ 3,00 0,00 0,00 3,00 6,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Yüksek Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Bu dersin amacı, evrensel insanlık tarihinin etkinlik alanı geniş uygarlık ve kültürlerinden birine işarette bulunan ve temelde kapitalizmi ve sekülerliği olumlayan bir dünya görüşü olarak formüle edilen moderniteyi; öncelikle kendisini daha iyi bir noktaya taşımak amacındaki eleştiriler üzerinden, ikinci olarak ise, varlığını büsbütün olumsuzlayan eleştiriler üzerinden incelemek ve belirlemektir. Kıta Avrupası’nda ortaya çıkarak evrensel bir kabulle karşılaşan sosyalizm, muhafazakârlık, feminizm, çevreci söylem, post-modernite ve post-kolonyalizmin yanı sıra özellikle Türkçe yerel kültürde ve Arapça yerel kültürde ortaya çıkan modern karşıtı söylemlere de yer verilecektir.
Dersin İçeriği : 1. Modernitenin doğuşunun ve muhtevasının ele alınması.<br />2. Moderniteyi doğuran ekonomik, siyasi, kültürel ve entelektüel arka planların irdelenmesi.<br />3. Modernitenin insanlara ve tarihe vaat ettikleri ve bu taahhütlerin tarihte ne anlama geldiğinin tahlili.<br />4. Moderniteyi iki farklı bağlamdan tenkit eden eleştirmenleri meşrulaştıran ekonomik, siyasi, kültürel ve entelektüel arka planların irdelenmesi.<br />5. Michel Foucault, Talal Asad, Jean-François Lyotard ve Seyyid Hüseyin Nasr gibi farklı bağlamlardan moderniteyi eleştirenlerin tezlerinin tanıtılması ve tahlil edilmesi.<br />6. Moderniteyi eleştirilerine karşı savunan Alain Touraine ve onun çizgisinde yer alanların tezlerinin ele alınışı.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : 1- Alain Touraine, Modernliğin Eleştirisi, Çeviren: Hülya Tufan, Yapı Kredi Yayınları, 8. Basım, İstanbul, 2012.<br />2- Michel Foucault, Özne ve İktidar, Çevirenler: Osman Akınhay-Işık Ergüden, Ayrıntı Yayınları, İstanbul, 2011.<br />3- Talal Asad, Sekülerliğin Biçimleri, Çeviren: Ferit Burak Aydar, Ayrıntı Yayınları, İstanbul, 2007.<br />4- Seyyid Hüseyin Nasr, Bilgi ve Kutsal, Çeviren: Yusuf Yazar, İz Yayıncılık, İstanbul, 2001.<br />5- Jean-François Lyotard, Postmodern Durum, Çeviren: Ahmet Çiğdem, Vadi Yayınları, Ankara, 2000.<br />
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Anlatma ve Tartışma
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : -
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Dr. Öğr. Üyesi Özgür Aktok
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : -
Dersin Verilişi : Yüz yüze

  • 1 Öğrenci, moderniteyi kendisini doğuran tarihsel faktörlerle beraber izah eder.
  • 2 Öğrenci, modernitenin insanlık tarihindeki yerine ilişkin tahliller yapar.
  • 3 Öğrenci, temel modernlik eleştirilerini açıklar.
  • 4 Öğrenci, modernite eleştirilerindeki ortak ve farklı noktaları değerlendirir.
  • 5 Öğrenci, moderniteyi eleştirmenin iki temel bağlamını birbirinden ayırır.
  • 6 Öğrenci, modernitenin savunulmasına ilişkin yeni sentezleri değerlendirir.

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Modernite nedir ve ne değildir?
2.Hafta *Moderniteyi doğuran ekonomik, siyasi, kültürel ve entelektüel nedenler
3.Hafta *Bilimsel devrim, aydınlanma ve modernite
4.Hafta *İki eleştirel bağlam: moderniteyi geliştirmek, onu yıkmak
5.Hafta *Michel Foucault ve yüceltilen bir süreç olarak moderniteye itiraz
6.Hafta *Michel Foucault ve bir evcillik tarzı olarak moderniteye itiraz
7.Hafta *Talal Asad ve modernitenin iki temel bileşenine itiraz
8.Hafta *Arasınav
9.Hafta *Jean-François Lyotard ve meta anlatıların yıkılması süreci
10.Hafta *Sosyalizm, Feminizm, Ekoloji ve modernite eleştirisi
11.Hafta *Muhafazakârlık, Köktencilik, Liberalizm ve modernite eleştirisi
12.Hafta *Modernitenin eleştirel savunulması: Alain Touraine ve Jurgen Habermas
13.Hafta *Türkçe felsefe tarihi yazımı ve oryantalizm
14.Hafta *Genel değerlendirme

  • 1 Vize : 40,000
  • 2 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 3,00 3,00
Final 1 3,00 3,00
Derse Katılım 14 3,00 42,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 14 4,00 56,00
Ara Sınav Hazırlık 1 10,00 10,00
Final Sınavı Hazırlık 1 12,00 12,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 14 3,00 42,00
Toplam : 168,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 6
AKTS : 6,00