Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
FEL523 KLASİK SİYASET FELSEFESİ 3,00 0,00 0,00 3,00 6,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Yüksek Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Bu dersin amacı, toplumsal yaşamın örgütlenmesi üzerine felsefe yapmanın en sistematik çalışma alanı olarak önceden beri buluna gelen siyaset felsefesinin İlkçağ ve Ortaçağ’daki temsilcilerinin, insan, toplum, hak, adalet, eşitlik, yurttaşlık, devlet ve demokrasi gibi kavramlar hakkında geliştirdikleri düşünceleri mukayeseli bir tarzda tartışmak ve tahlil etmektir. Bu bağlamda Platon, Aristoteles, Fârâbî, Mâverdî, İbn Haldûn ve Machiavelli gibi filozofların siyaset felsefeleri ele alınacaktır. Ayrıca Thomas Hobbes, Thomas More, John Locke, Montesquieu ve Jean-Jacques Rousseau’nun modern siyaset felsefeleriyle klasik siyaset felsefeleri birlikte değerlendirilecektir.
Dersin İçeriği : 1. Siyaset felsefesine ait terminolojinin ve politikanın insani ve toplumsal meşruiyetinin ele alınması.
2. Platon ve Aristoteles’in birbirine zıt içerimlerle geliştirdikleri klasik ilk siyaset felsefelerinin ele alınması ve karşılaştırılması.
3. Ortaçağ’da medeni bir toplum teorisi ortaya koyan Müslüman filozoflardan Fârâbî, Mâverdî ve İbn Haldûn’un sistemlerinin mukayeseli olarak ele alınması.
4. Modern dönemin öncesinde Niccoló Machivelli’nin geliştirdiği siyaset felsefesinin tahlil edilmesi.
5. Modern sözleşme kuramcılarının siyaset felsefeleriyle klasik siyaset felsefelerinin karşılaştırılması.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Zorunlu Kaynaklar:
1- Christian Ruby, Siyaset Felsefesine Giriş, çeviren: Aziz Ufuk Kılıç, İletişim Yayınları, İstanbul, 2012.
2- Neşet Toku, Siyaset Felsefesine Giriş, Kaknüs Yayınları, İstanbul, 2005.
3- Platon, Devlet, Çevirenler: M. Ali Cimcoz-Sabahattin Eyüboğlu, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul, 24. Basım, 2013.
4- Aristoteles, Politika, Çeviren: Ersin Uysal, Dergâh Yayınları, İstanbul, 2. Baskı, 2010.
5- Erwin Rosenthall, Ortaçağ’da İslâm Siyaset Düşüncesi, Çeviren: Ali Çaksu, İz Yayıncılık, İstanbul, 1996.
Önerilen Kaynaklar:
1- John Locke, Hükümet Üzerine İki Risale, Batıya Yön Veren Metinler, Hazırlayan: Alev Alatlı, İlke Eğitim ve Sağlık Vakfı Kapadokya Meslek Yüksekokulu, 2010, cilt II, s. 1632-1704.
2- Thomas Hobbes, Leviathan, Çeviren: Semih Lim, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, 2. Basım, 1995.
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Anlatma ve Tartışma
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : -
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Dr. Öğr. Üyesi Özgür Aktok
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : -
Dersin Verilişi : Yüz yüze

  • 1 Öğrenci, siyaset felsefesinin meşruiyetini izah eder.
  • 2 Öğrenci, klasik siyaset felsefesinin temel temsilcilerini açıklar.
  • 3 Öğrenci, Platon ve Aristoteles’in sistemlerindeki farklılıkları değerlendirir.
  • 4 Öğrenci, Ortaçağ İslâm siyaset düşüncesini izah eder.
  • 5 Öğrenci, modern döneme geçişte önemli politika düşünürlerini açıklar.
  • 6 Öğrenci, klasik siyaset felsefelerini yeniçağdaki ardılları bakımından değerlendirir.

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Siyaset felsefesinin meşruiyeti, temel normları ve felsefe içindeki yeri
2.Hafta *İlk klasik siyaset felsefeleri ve Platon ile Aristoteles
3.Hafta *Platon’un siyaset felsefesi ve Devlet adlı eserinin değerlendirilmesi
4.Hafta *Aristoteles’in siyaset felsefesi ve Politika adlı eserinin değerlendirilmesi
5.Hafta *Platon ile Aristoteles’in siyaset felsefelerinin karşılaştırılması
6.Hafta *Fârâbî’nin “erdemli şehir”i ve siyaset görüşü
7.Hafta *Mâverdî ve İslâm hukukçularının devlet görüşleri
8.Hafta *Ara sınav
9.Hafta *İbn Haldûn’un umrân teorisi ve devlet görüşü
10.Hafta *Antik Yunan düşünürleriyle Müslüman düşünürlerin sistemlerinin mukayesesi
11.Hafta *Machivaelli’in Hükümdar’ı ve modern siyaset felsefesinin doğuşu
12.Hafta *Modern sözleşmeci toplum ve devlet teorilerinin içeriği
13.Hafta *Klasik siyaset felsefeleriyle modern siyaset felsefelerinin karşılaştırılması
14.Hafta *Genel değerlendirme

  • 1 Vize : 40,000
  • 2 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 3,00 3,00
Final 1 3,00 3,00
Derse Katılım 14 3,00 42,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 14 4,00 56,00
Ara Sınav Hazırlık 1 10,00 10,00
Final Sınavı Hazırlık 1 12,00 12,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 14 3,00 42,00
Toplam : 168,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 6
AKTS : 6,00