Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
FEL521 ANALİTİK FELSEFEDE TEMEL PROBLEMLER 3,00 0,00 0,00 3,00 6,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Yüksek Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Analitik felsefe geleneğinden hareketle dil ve düşünce analizleri yapabilmeyi sağlamak ve Analitik Felsefenin temel problemlerini sadece teorik değil pratik alanda da uygulayabilmek. Yani öğrencilere analitik düşünme ya da tahlil edebilme yeteneği kazandırmak.
Dersin İçeriği : 1. Analitik Felsefenin felsefe tarihi içerisindeki yeri ve önemi.<br />2. Russell ve Moore’un Mantıksal Atomculuğu.<br />3. Analitik Felsefede doğruluk anlayışı.<br />4. Analitik Felsefe ve dil problemi.<br />5. Analitik felsefenin metafiziğe bakışı.<br />6. Wittgenstein ve Wittgenstein sonrası Analitik felsefe de temel problemler.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : 1. Aydın Işık, Mutlu Bir Karamsardan Din Üzerine: RUSSELL, Lotus Yayınları, Ankara, 2008.<br />2. İhsan Turgut, Mantıksal Atomculuk: Russell,Wittgenstein, Karınca Matbaacılık, İzmir, 1989.<br />3. Russell, Felsefe Sorunları, Çev. Vehbi Hacıkadiroğlu, Kabalcı Yayınları, İstanbul, 1994.<br />4. Ludwig Wittgenstein, Tractatus Logico Philosophicus, Çev. Oruç Aruoba, Metis Yayınları, İstanbul, 2006.<br />5. Ludwig Wittgenstein, Kesinlik Üstüne-Kültür ve Değer, Doğan Şahiner, Metis Yayınları, İstanbul, 2009.<br />6. Ray Monk, Wittgenstein, Çev. Berna Kılınçer-Tülin Er, Kabalcı Yayınevi, İstanbul, 2005. <br />7. Bedia Akarsu, Çağdaş Felsefe, Milli Eğitim Basımevi, İstanbul, 1979.<br />8. Bertrand Russell, Dış Dünya Üzerine Bilgimiz, Çev. Vehbi Hacıkadiroğlu, Kabalcı Yayınları, İstanbul, 1996.<br />
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Anlatma ve tartışma
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : -
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Dr. Öğr. Üyesi Özgür Aktok
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : -
Dersin Verilişi : Yüz yüze

  • 1 Öğrenci, Doğru ve tutarlı düşünmenin biçimsel yollarını öğrenirler.
  • 2 Öğrenci, Analitik Felsefesinden hareketle “dil” felsefesi ile ilgili sorunlar ve çözüm yolları hakkında bilgi edinirler.
  • 3 Öğrenci, İnsan bilgisinin kaynağı ve değeri konusundaki tartışmaları daha iyi kavrarlar.
  • 4 Analitik filozofların diğer felsefi akımlara yönelttiği eleştiriler bağlamında felsefe tarihinin problemlerini hakkındaki bilgilerini geliştirirler.
  • 5 Öğrencilerin, Analiz edebilme ve eleştirel düşünebilme melekeleri gelişir.
  • 6 Öğrenci, Bilimsel etkinliğin tarihine ve felsefesine dair bilgi sahibi olur.

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Analitik Felsefenin Doğuşu ve Tarihsel Gelişimi
2.Hafta *Moore ve Russell’da Mantıksal Atomculuk
3.Hafta *Russell Epistemolojisi ve Metafiziğin Reddi
4.Hafta *Russell Din Felsefesi ve Eleştirisi
5.Hafta *Dilin Sınırları ve Wittgenstein’ın Görüntü Kuramı
6.Hafta *Tractatus ve Metafizik
7.Hafta *Tractatus Sonrası ve Dil Oyunları
8.Hafta *Ara sınav
9.Hafta *Viyana Çevresi Filozofları
10.Hafta *Dil, Doğruluk ve Mantık (Ayer)
11.Hafta *Alvin Platinga ve Analitik Felsefe
12.Hafta *Platinga Epistemolojisinde Güvence (Warrant) Kavramı
13.Hafta *Richard Swinburne ve Analitik Felsefesindeki Yeri
14.Hafta *Richard Swinburne’ün Epistemik İhtimaliyet, Tasdik Teorisi, Kötülülük Problemi ve Din Dili Hakkındaki Görüşleri

  • 1 Vize : 40,000
  • 2 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 3,00 3,00
Final 1 3,00 3,00
Derse Katılım 14 3,00 42,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 14 4,00 56,00
Ara Sınav Hazırlık 1 10,00 10,00
Final Sınavı Hazırlık 1 12,00 12,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 14 3,00 42,00
Toplam : 168,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 6
AKTS : 6,00