Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
FEL517 ÇAĞDAŞ METAFİZİK PROBLEMLERİ 3,00 0,00 0,00 3,00 6,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Yüksek Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Bu derste varlık felsefesinin en önemli alanlarından biri olan metafiziğin günümüzde kazandığı biçim ele alınmaktadır. Bu bağlamda çağdaş filozofların metafiziğe dair görüşleri karşılaştırmalı olarak irdelenmektedir.
Dersin İçeriği : 1. Metafizik nedir?<br />2. Metafizik, ontoloji ve varlık felsefesi arasındaki ilişki. <br />3. Tanrı-doğa ilişkisi. <br />4. Ruh ve ruhun ölümsüzlüğü. <br />5. Töz ve töz çeşitleri. <br />6. Varlıkta birlik ve çokluk meselesi. <br />
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : 1. Martin Heidegger, Varlık ve Zaman, Çeviren: Kaan H. Ökten, Agora Kitaplığı Bahçeşehir Üniversitesi Yayınları, 2008.<br />2. Frithjof Schuon, Varlık, Bilgi ve Din, çev. Ş. Yalçın, İnsan Yayınları, İstanbul, 1997.<br />
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Anlatma ve tartışma
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : -
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Dr. Öğr. Üyesi Özgür Aktok
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : -
Dersin Verilişi : Yüz yüze

  • 1 Öğrenci, metafizik disiplinin felsefedeki yerini tanımlar.
  • 2 Öğrenci, metafizik, ontoloji ve varlık felsefesi arasındaki ilişkiyi açıklar.
  • 3 Öğrenci, Tanrı-doğa ilişkisini değerlendirir.
  • 4 Öğrenci, ruh ve ruhun ölümsüzlüğü meselesini irdeler.
  • 5 Öğrenci, varlıkta çokluk ve birliğin ne anlama geldiğini açıklar.
  • 6 Öğrenci, metafizik ve din arasındaki ilişkiyi açıklar.

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Metafiziğe giriş.
2.Hafta *Metafizik ile diğer felsefi disiplinlerin ilişkisi.
3.Hafta *Metafiziğin alanı ve kapsamı.
4.Hafta *Tanrı-Doğa ilişkisi problemi
5.Hafta *Dini bilgi ile metafiziğin ilişkisi.
6.Hafta *Ruh ve ruhun ölümsüzlüğü meselesi.
7.Hafta *Töz nedir, kaç çeşit töz vardır.
8.Hafta *Ara sınav
9.Hafta *Özdeşlik meselesi.
10.Hafta *Varlığın birliği sorunsalı.
11.Hafta *Varlıkta çokluk sorunsalı.
12.Hafta *Metafizik, ontoloji ve varlık felsefesi arasındaki ilişki.
13.Hafta *Çağdaş metafiziğin ulaştığı yer
14.Hafta *Genel değerlendirme

  • 1 Vize : 40,000
  • 2 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 3,00 3,00
Final 1 3,00 3,00
Derse Katılım 14 3,00 42,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 14 4,00 56,00
Ara Sınav Hazırlık 1 10,00 10,00
Final Sınavı Hazırlık 1 12,00 12,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 14 3,00 42,00
Toplam : 168,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 6
AKTS : 6,00