Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
FEL515 VARLIK FELSEFESİ PROBLEMLERİ 3,00 0,00 0,00 3,00 6,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Yüksek Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Bu derste felsefenin en temel disiplinlerinden biri olan varlık felsefesinin başlıca problemleri ele alınmaktadır. Bu çerçevede varlık, töz, Tanrı, özdeşlik, ruhun ölümsüzlüğü gibi konular sistematik bir biçimde ve felsefe tarihinin bu alanda öne çıkmış filozofları referans alınmak suretiyle eleştirel bir gözle irdelenmektedir.
Dersin İçeriği : 1. Varlık felsefesine (ontoloji) giriş.<br />2. Varlık nedir?<br />3. Tanrı.<br />4. Töz<br />5. Ruh.<br />6. Varlığın birliği/çokluğu sorunu. <br />
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : 1. Platon, Devlet, Çeviren: Mehmet Ali Cimcöz & Sabahattin Eyüboğlu, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul, 24. Basım, 2013.<br />2. Descartes, Felsefenin İlkeleri, Çeviren: Mesut Akın, Say Yayınları, İstanbul, 12. Basım, 2010.<br />
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Anlatma ve tartışma
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : -
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Dr. Öğr. Üyesi Özgür Aktok
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : -
Dersin Verilişi : Yüz yüze

  • 1 Öğrenci, varlık felsefesi ile ontoloji ve metafizik arasındaki ilişkiyi açıklar.
  • 2 Öğrenci, varlığın ne olduğunu, kapsamı ve sınırının ne olduğunu ifade eder.
  • 3 Öğrenci, varlık ile Tanrı ilişkini açıklar.
  • 4 Öğrenci, tözün ne olduğunu tanımlar.
  • 5 Öğrenci, ruhu ve ruhun ölümsüz olup olmadığını tartışır.
  • 6 Öğrenci, varlığın birliği ve çokluğu meselesini tartışır.

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Varlık felsefesine giriş.
2.Hafta *Varlığın tanımı, kapsamı, sınırı.
3.Hafta *Varlık felsefesi, ontoloji ve metafizik kavramları.
4.Hafta *Tanrı
5.Hafta *Doğa
6.Hafta *Töz
7.Hafta *Ruh
8.Hafta *Ara sınav
9.Hafta *Özdeşlik
10.Hafta *Varlığın birliği
11.Hafta *Varlığın çokluğu
12.Hafta *Varlık alanlarının ilişkisi.
13.Hafta *Varlık ve bilgi
14.Hafta *Genel değerlendirme

  • 1 Vize : 40,000
  • 2 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Final 1 3,00 3,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 14 3,00 42,00
Final Sınavı Hazırlık 1 12,00 12,00
Ara Sınav Hazırlık 1 10,00 10,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 14 4,00 56,00
Derse Katılım 14 3,00 42,00
Vize 1 3,00 3,00
Toplam : 168,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 6
AKTS : 6,00