Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
FEL505 GAZALİ 3,00 0,00 0,00 3,00 6,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Yüksek Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : İslam Felsefesinin ve dünyasının köşe taşlarından biri olan Gazali’nin düşüncelerinin sistematik bir tarzda değerlendirilip; onun dönemine ve günümüze etkisinin nasıllığını göstererek; felsefenin temel problemlerini Gazali merkezinde yeniden yorumlamak.
Dersin İçeriği : 1.Gazali ve felsefe tarihindeki önemi.<br />2. Gazali’nin Felasife’ye bakışı ve eleştirileri.<br />3. Gazali’nin bilimler tasnifi ve kozmolojisi.<br />4. Gazali’de nedensellik anlayışı ve yorum kuramı.<br />5. Gazali’nin ahlak, teodise ve tasavvuf görüşü.<br />6. Vesilecilik bağlamında Doğa bilimlerinin mümkünlüğü sorunu.<br />
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : 1. Frank Griffel, Gazali’nin Felsefi Kelamı, Çev. İbrahim Halil Üçer-Muhammed Fatih Kılıç, Kalsik Yayınları, 2012, İstanbul.<br />2. Aydın Işık, İnanç Krizi (Augustinus, Gazali Kant, Russell), Ötüken Neşriyat, 2009, İstanbul.<br />3. Gazali, Tehafütü’l felasife, Çev. Bekir Karlığa, Çağrı Yayınları, 1981, İstanbul.<br />
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Anlatma ve tartışma
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : -
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Dr. Öğr. Üyesi Özgür Aktok
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : -
Dersin Verilişi : Yüzyüze

  • 1 Öğrenci, Gazali bağlamında İslam Felsefesinin temel sorunları hakkında bilgi sahibi olur.
  • 2 Öğrenci, Gazali’nin Tehafüt’teki eleştirilerinden hareketle Kritik Felsefe yapmayı öğrenir.
  • 3 Öğrenci, Gazali’nin bilimler tasnifini, kozmolojisini ve nedensellik görüşünü kavrar.
  • 4 Öğrenci, Gazali’nin Teodise düşüncesini öğrenir.
  • 5 Öğrenciler, Gazali’nin tasavvuf anlayışını ve eleştirisini kavrar.
  • 6 Öğrenci, Gazali’nin yorum kuramını öğrenir.

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
2.Hafta *Gazali’nin Biyografisi ve şüpheciliği
3.Hafta *Gazali’ye Göre İslam’da Felsefenin Rolü
4.Hafta *Tehafüt ve Temel Felsefi Eleştiriler I
5.Hafta *Tehafüt ve Temel Felsefi Eleştiriler II
6.Hafta *Kanunu’t Tevil Eserinden Hareketle Gazali’nin Yorum Kuramı
7.Hafta *Erken Dönem İslam Düşüncesinde Kozmoloji: Gazali’nin Kozmoloji Görüşü
8.Hafta *Eş’ari Vesileciliği ve Yaratma
9.Hafta *Arasınav
10.Hafta *Gazali’nin Nedensellik Görüşü
11.Hafta *Vesileci Bir Anlayış Temelinde Doğa Bilimlerinin Mümkünlüğü Sorunu
12.Hafta *Gazali ve Teodise
13.Hafta *Gazali’nin Ahlak Anlayışı
14.Hafta *Gazali ve Tasavvuf
15.Hafta *Gazali ve Estetik

  • 1 Vize : 40,000
  • 2 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 2,00 2,00
Final 1 2,00 2,00
Derse Katılım 14 3,00 42,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 14 3,00 42,00
Ara Sınav Hazırlık 1 15,00 15,00
Final Sınavı Hazırlık 1 30,00 30,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 14 3,00 42,00
Toplam : 175,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 6
AKTS : 6,00