Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
FEL501 PLATON 3,00 0,00 0,00 3,00 6,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Yüksek Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Bu dersin amacı, Platon’un diyaloglarını derinlemisine inceleyerek öğrencilerin, Platon’un etik, ahlak psikolojisi, bilgi felsefesi, metafizik, siyaset felsefesi ve estetik alanlarındaki görüşlerini, bu görüşlerin birbirleriyle olan ilişkilerini ve Platon’un felsefenin insan yaşamındaki önemi hakkkındaki düşüncesini kavramalarını sağlamaktır.
Dersin İçeriği : 1. Platon’un felsefe tarihindeki yeri ve önemi<br />2. Platon’da felsefenin önemi, insan hayatındaki yeri ve ideal yapılış şekli<br />3. Platon’un etiği ve ahlak psikolojisi <br />4. Platon’un etiği ve siyaset felsefesi <br />5. Platon’un bilgi felsefesi<br />6. Platon’un metafizği ve bilgi felsefesi ile ilişkisi <br />7. Platon’un estetik görüşü<br />
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Zorunlu Kaynaklar:<br />1. Menon, Platon, (Say, 2012)<br />2. Devlet, Platon (Avrupa Yakası, 2013)<br />3. Timaios, Platon (Sosyal, 2001)<br />4. Yasalar, Platon (Kabalcı, 2007)<br />5. Şölen, Platon (Say, 2013)<br />
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Anlatma ve tartışma
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : -
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Dr. Öğr. Üyesi Özgür Aktok
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : -
Dersin Verilişi : Yüzyüze

  • 1 Öğrenci, Platon’daki Sokratik yöntemi kullanabilir.
  • 2 Öğrenci, Platon’un bilgi felsefesi ile metafiziği arasındaki ilişkiyi kurar.
  • 3 Öğrenci, Platon’un ahlak psikolojisi ve etiği arasındaki ilişkiyi kurar.
  • 4 Öğrenci, Platon’un etiği ve siyaset felsefesi arasındaki ilişkiyi kurar.
  • 5 Öğrenci, Platon’un felsefesini eleştirel bir bakışla analiz eder.
  • 6 Öğrenci, Platon’un’ın kendinden sonraki felsefe üzerindeki etkisini analiz eder.

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Platon’un felsefesine giriş
2.Hafta *Platon’un bilgi felsefesi
3.Hafta *Platon’un metafiziği
4.Hafta *Platon'un metafiziği II
5.Hafta *Platon’da bilgi ve metafizik ilişkisi
6.Hafta *Platon’un ahlak psikolojisi I
7.Hafta *Ara Sınav
8.Hafta *Platon’un ahlak psikolojisi II
9.Hafta *Platon’un etiği
10.Hafta *Platon’un ahlak psikolojisi ve etiği arasındaki ilişki
11.Hafta *Platon’un etiği ve siyaset felsefesi arasındaki ilişki
12.Hafta *Platon’un estetik ile ilgili görüşü
13.Hafta *Genel değerlendirme I
14.Hafta *Genel değerlendirme II

  • 1 Vize : 40,000
  • 2 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 3,00 3,00
Final 1 3,00 3,00
Derse Katılım 14 3,00 42,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 14 4,00 56,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 14 2,00 28,00
Ara Sınav Hazırlık 1 10,00 10,00
Final Sınavı Hazırlık 1 12,00 12,00
Ev Ödevi 11 3,00 33,00
Toplam : 187,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 6
AKTS : 6,00