Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
ULI523 TÜRK SİYASİ TARİHİ: KAYNAKLAR VE YAKLAŞIMLAR 3,00 0,00 0,00 3,00 6,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Yüksek Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Türk siyasal yaşamında önem arz eden siyasal olayların tanımlanması. Geçmişten bugüne yaşanan siyasal olaylerın ve değişimlerin yönetim ve ekonomi üzerine etkilerini anlamaya çalışma.
Dersin İçeriği : Türk siyasal yaşamını kronolojik olarak anlama, Siyasette iz bırakan siyasal olayları kavrama, geleceğe ilişkin öngörüde bulunabilme, Siyasal tarih konusunda geçmişi öğrenerek, bugünü kavramaya, geleceğe ilişkin de çıkarımlar yapabilme ufkunun gelişmesi
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : 1-Feroz Ahmad, Demokrasi Sürecinde Türkiye (1945-1980), Türkçesi: Ahmet Fethi, İstanbul, Hil Yayınları, 1994 2-Kemal H. Karpat, Türk Demokrasi Tarihi, İstanbul: Afa yayınları, 1996 3-E. Kalaycıoğlu ve A.Y. Sarıbay, Türk Siyasal Hayatının Gelişimi, İstanbul, Beta Yayım-Basım-Dağıtım A.Ş. ty.
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Tartışma
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : -
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Öğr. Gör. Semi Ertan
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : Aytaç ODACILAR
Dersin Verilişi : Sözel

  • 1 1-Bu dersi alan öğrenci Osmanlı yönetim modelini anlar
  • 2 2-Osmanlıdaki Tanzimat ve Meşrutiyet yönetimlerinin anlaşılması
  • 3 3-Cumhuriyete doğru İttihat Terakki yönetimi
  • 4 4-Kemalist hareket ve devrimler
  • 5 5-Cumhuriyet devrinde darbeler
  • 6 6-Günümüz demokratikleşme hareketleri

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Teori : Tanışma ve dersin genel çerçevesinin sunuşu
2.Hafta *Teori : Türk Siyasi Hayatını Anlamak, modeller.
3.Hafta *Teori : Osmanlı Reformu: Tanzimat, I Meşrutiyet
4.Hafta *Teori : Osmanlı Reformu: II. Meşrutiyet
5.Hafta *Teori : Muhalefet hareketleri ve Siyasal düşünce akımları
6.Hafta *Teori : İttihat ve Terakki Yönetiminin Kurulması
7.Hafta *Teori : İmparatorluğun Çöküşü ve Cumhuriyete Giden Yol
8.Hafta *Ara Sınav
9.Hafta *Teori : Tek Parti Yönetiminin Kurulması
10.Hafta *Teori : Kemalizm ve Devrimler
11.Hafta *Teori : Çok Partili Hayata Geçiş
12.Hafta *Teori : Demokrat Parti Dönemi
13.Hafta *Teori : 27 Mayıs 1960 Darbesi ve Altmışlı Yıllar
14.Hafta *Teori : 12 Mart 1971 Muhtırası ve Yetmişli Yıllar
15.Hafta *Teori: Tekrar

  • 1 Final : 60,000
  • 2 Vize : 40,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 2,00 2,00
Final 1 2,00 2,00
Derse Katılım 15 3,00 45,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 14 3,00 42,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 14 3,00 42,00
Ara Sınav Hazırlık 1 20,00 20,00
Final Sınavı Hazırlık 1 20,00 20,00
Toplam : 173,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 6
AKTS : 6,00