Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
FEL513 İLKÇAĞ FELSEFESİNDE İNSAN PROBLEMİ 3,00 0,00 0,00 3,00 6,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Yüksek Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Öğrenciye, İlkçağ Felsefesinin temel konularını “insan” sorunu merkezinde inceleyerek felsefi bakış kazandırmak ve felsefi düşüncenin doğuşunda önemli bir yere sahip olan ilkçağ felsefesinin ahlak-devlet konusu hakkındaki yaklaşımlarını tahlil edebilme yeteneğini sağlamak.
Dersin İçeriği : 1. Sokrates öncesi filozofların insan sorununa bakışı.<br />2. Sofistlerin insan ve insani değerler hakkındaki düşünceleri.<br />3. Sokrates’in sofistlerle mücadelesi ve ahlak anlayışı.<br />4. Platon’un varlık, insan, devlet ve din anlayışı.<br />5. Arsitoteteles’in devlet ve insan görüşü.<br />6. Epikürcülük, Stoacılık ve Yeni-Platonculuk’ta insan<br />
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : 1. Ahmet Arslan, İlkçağ Felsefe Tarihi, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 1-2-3-4-5 Ciltler, İstanbul.<br />2. Platon, Devlet, Çev. Sabahattin Eyupoğlu-M. Ali Cimcoz, Türkiye İş Bankası yayınları, İstanbul, 2000. <br />3. Platon, Yasalar, Çev. Candan Şentuna-Saffet Babür, Kabalcı Yayınevi, İstanbul, 1998. <br />4. Bertrand Russell, Batı Felsefesi Tarihi (İlkçağ), Çev. Muammer Sencer, Say Yayınları, İstanbul, 1994. <br />5. Platon, Sofist, Çev. Mehmet Karasan, M.E.B. Yayınları, İstanbul, 1997.<br />6. Ahmet Cevizci, İlkçağ Felsefesi Tarihi, Asa Kitabevi, Bursa, 2001.<br />7. Frank Thilly, Felsefe Tarihi, Çev. İbrahim Şener, Sistem Yayıncılık, İstanbul, 1995.<br />8. Alfred Weber, Felsefe Tarihi, Çev. H. Vehbi Eralp, Sosyal Yayınlar, İstanbul, 1991.<br />9. Hüsamettin Erdem, İlkçağ Felsefesi Tarihi, Konya, 2000.
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Anlatma ve tartışma
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : -
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Dr. Öğr. Üyesi Özgür Aktok
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : -
Dersin Verilişi : Yüz yüze

  • 1 Ahlak ve Siyaset Felsefesinin temel sorunlarını öğrenir.
  • 2 İlkçağ Felsefesindeki tartışmaları daha iyi kavrar.
  • 3 İnsan merkezli düşünce ve felsefeleri İlkçağ Felsefesinden hareketle tarihsel bir bütünlük içinde anlar.
  • 4 Sokrates, Platon ve Aristoteles gibi filozoflar merkezinde felsefi metodoloji, düşünme ve tahlil edebilme becerilerini geliştirir.
  • 5 İlkçağ filozoflarından seçilen metinleri okuyup ve değerlendirerek alanla alakalı vukufiyeti artar.
  • 6 Bilimsel etkinliğin tarihine ve felsefesine dair bilgi sahibi olur.

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Sokrates Öncesi Filozofların Varlık ve İnsan Sorununa Bakışı
2.Hafta *İlkçağ Felsefesinde Düşüncenin İnsanı ve İnsani Değerleri Konu Edinmesi (Sofistler)
3.Hafta *Sokrates’in Sofistlerle Mücadelesi ve Sokrates’in Mutluluk-Ahlak Anlayışı
4.Hafta *Platon’un Bilgi Felsefesi ve Varlık Anlayışı
5.Hafta *Platon’un İdeal Devlet Anlayışı
6.Hafta *Platon’un İdeal Devlet Anlayışından Yasalara Geçiş ve Platon’un Ütopik Devlet Anlayışına Getirilen Eleştiriler
7.Hafta *Platon’da İnsan, Ahlak ve Din
8.Hafta *Arasınav
9.Hafta *Aristoteles’in Varlık ve İnsan Anlayışı
10.Hafta *Aristoteles’in Ahlak Görüşü
11.Hafta *Aristoteles’in Devlet Anlayışı ve Eleştirisi
12.Hafta *Epikürcülük, Epikürcülükte İnsan, Ahlak ve Toplum Sorunu
13.Hafta *Eski ve Yeni Stoa’nın Varlık, İnsan, Ahlak ve Devlet Anlayışı
14.Hafta *Plotinus ve Yeni Platonculuk’un Varlık ve İnsan Görüşü

  • 1 Vize : 30,000
  • 2 Ödev : 10,000
  • 3 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 3,00 3,00
Ödev 1 12,00 12,00
Final 1 3,00 3,00
Derse Katılım 14 3,00 42,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 14 3,00 42,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 14 3,00 42,00
Ara Sınav Hazırlık 1 10,00 10,00
Final Sınavı Hazırlık 1 15,00 15,00
Toplam : 169,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 6
AKTS : 6,00