Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
FEL511 SCHUON 3,00 0,00 0,00 3,00 6,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Yüksek Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Bu derste son asrın en büyük filozoflarından biri olan Frithjof Schuon’un felsefesi ele alınmaktadır. Geleneksel Ekol diye anılan düşünce akımını sistemleştiren filozof olan Schuon’un, metafizikten sanata, din felsefesinden epistemolojiye kadar birçok alandaki görüşleri eleştirel bir gözle irdelenmektedir. Ayrıca Schuon’un kendisinden sonraki ekol mensupları üzerindeki etkisi de değerlendirilmektedir.
Dersin İçeriği : 1. Schuon ve Dinlerin Aşkın Birliği.<br />2. Schuon ve Gelenek.<br />3. Schuon ve metafizik.<br />4. Schuon ve din. <br />5. Schoun ve bilgi<br />6. Schuon ve sanat.<br />
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : 1. Schuon, Varlık, Bilgi ve Din, der. ve çev. Ş. Yalçın, İnsan Yayınları, İstanbul, 1997.<br />1. Schuon, Dinlerin Aşkın Birliği, çev. Y. Keskin, Ruh ve Madde Yayınları, İstanbul, 1992.<br />
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Anlatma ve tartışma
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : -
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Dr. Öğr. Üyesi Özgür Aktok
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : -
Dersin Verilişi : Yüzyüze

  • 1 Öğrenci, Schuon’un felsefi yöntemini açıklar.
  • 2 Öğrenci, Schuon’un felsefesinin değişik yönlerini bütüncül bir bakış açısıyla değerlendirir.
  • 3 Öğrenci, Schuon’un bilgi felsefesi ile varlık felsefesinin ilişkisini kurar.
  • 4 Öğrenci, Schuon’un Gelenek, din ve Tanrı anlayışını analiz eder.
  • 5 Öğrenci, Schuon’un modernizm eleştirisini değerlendirir.
  • 6 Öğrenci, Schuon’un sanat anlayışını eleştirel bir gözle açıklar.

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Schuon’un felsefe yapma tarzı
2.Hafta *Schuon ve Gelenekselci Felsefe Ekolü
3.Hafta *Schuon ve Gelenek
4.Hafta *Schuon ve din
5.Hafta *Schuon ve metafizik
6.Hafta *Schuon’un bilgi ve bilim anlayışı
7.Hafta *Schuon’un Tanrı anlayışı
8.Hafta *Ara Sınav
9.Hafta *Schuon ve dinlerin aşkın birliği öğretisi
10.Hafta *Schuon ve mistisizm
11.Hafta *Schuon ve modernizm
12.Hafta *Schuon’un sanat anlayışı
13.Hafta *Schuon’un felsefesinin eleştirel analizi
14.Hafta *Genel değerlendirme

  • 2 Ödev : 40,000
  • 3 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 2,00 2,00
Final 1 2,00 2,00
Derse Katılım 14 3,00 42,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 14 3,00 42,00
Ara Sınav Hazırlık 1 15,00 15,00
Final Sınavı Hazırlık 1 30,00 30,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 14 3,00 42,00
Toplam : 175,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 6
AKTS : 6,00