Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
FEL509 RASYONALISTLER 3,00 0,00 0,00 3,00 6,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Yüksek Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Bu derste modern felsefe tarihinin büyük akılcı filozofları olan Descartes, Spinoza ve Leibniz’in felsefeleri tarihsel bir bakış açısıyla ve karşılaştırmaları olarak ele alınmaktadır. Bu çerçevede sözkonusu filozofların varlık, bilgi, yöntem, mantık, ruh, ahlak, Tanrı gibi konulara olan yaklaşımları irdelenmektedir.
Dersin İçeriği : 1. Descartes, Spinoza ve Leibniz’in felsefe yapma yöntemleri.
2. Descartes, Spinoza ve Leibniz’in varlık ve bilgiye dair görüşleri.
3. Descartes, Spinoza ve Leibniz’in Tanrı hakkındaki görüşleri.
4. Descartes, Spinoza ve Leibniz’in ruh-beden ilişkisine dair felsefi çözümlemeleri.
5. Descartes, Spinoza ve Leibniz’in ahlak felsefeleri.
6. Descartes, Spinoza ve Leibniz’in felsefelerinin eleştirel olarak irdelenmesi.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Zorunlu Kaynaklar:
1. Descartes, Meditasyonlar, çev. M. Karasan, MEB Basımevi, İstanbul, 1962.
2. Spinoza, Etika, çev. H. Ziya Ülken, Dosta Kitabevi, Ankara, 2009.
3. Leibniz, Monadoloji, çev. D. Çetinkasap, Pinhan Yayıncılık, İstanbul, 2011.
Önerilen Kaynaklar:
1. Descartes, Felsefenin İlkeleri, çev. M. Akın, Say Yayınları, İstanbul, 2010.
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Anlatma ve tartışma
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : -
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Dr. Öğr. Üyesi Özgür Aktok
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : -
Dersin Verilişi : Yüzyüze

  • 1 Öğrenci, modern rasyonalist felsefi perspektifi tanımlar.
  • 2 Öğrenci, Descartes, Spinoza ve Leibniz’in felsefe yapma yöntemlerini karşılaştırabilir.
  • 3 Öğrenci, Descartes, Spinoza ve Leibniz’in varlık ve bilgi felsefelerini karşılaştırmalı olarak analiz eder.
  • 4 Öğrenci, Descartes, Spinoza ve Leibniz’in Tanrı anlayışlarını karşılaştırabilir.
  • 5 Öğrenci, Descartes, Spinoza ve Leibniz’in töz anlayışlarını açıklar.
  • 6 Öğrenci, Descartes, Spinoza ve Leibniz’in ahlak anlayışlarını analiz eder.

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Genel olarak rasyonalist felsefi perspektif
2.Hafta *Descartes’ın yöntemi
3.Hafta *Descartes’ın Cogito argümanı
4.Hafta *Descartes: Töz, Tanrı, ruh ve madde
5.Hafta *Descartes’ın ahlak anlayışı
6.Hafta *Spinoza’nın yöntemi
7.Hafta *Spinoza’nın töz ve Tanrı anlayışı
8.Hafta *Ara Sınav
9.Hafta *Spinoza ve ruh-beden ilişkisi sorunsalı
10.Hafta *Spinoza’nın ahlak felsefesi
11.Hafta *Leibniz: Monadlar
12.Hafta *Leibniz ve Mümkün Dünyalar Öğretisi
13.Hafta *Leibniz’in bilgi ve varlık görüşü
14.Hafta *Genel değerlendirme

  • 2 Ödev : 40,000
  • 3 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 2,00 2,00
Final 1 2,00 2,00
Derse Katılım 14 3,00 42,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 14 3,00 42,00
Ara Sınav Hazırlık 1 15,00 15,00
Final Sınavı Hazırlık 1 30,00 30,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 14 3,00 42,00
Toplam : 175,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 6
AKTS : 6,00