Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
FEL503 İSLAM FELSEFESİNDE ANA AKIMLAR 3,00 0,00 0,00 3,00 6,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Yüksek Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Bu dersin amacı, İslam felsefesinin altın çağında ekolleşmiş felsefi okulların ayrıntılı bir tarzda incelenmesidir.
Dersin İçeriği : 1. İslam felsefesinde yeni toplumsal gelişmelerle farklı felsefi ekollerin oluşumu arasındaki ilişki.<br />2. İslam felsefesinde ana akımlar, bunların Antik Yunan ve Yeni-Eflâtunculuk’taki kaynakları ve toplumsal karşılıkları<br />3. Kindî okulu, Meşşâî okul, marijinal okullar, ansiklopedist yaklaşım, kelam felsefesi, felsefe eleştirileri, İşrâkî ekol ve tasavvuf felsefesi. <br />4. İslam felsefesinde çeşitli ekollerin sonraki dönemlere etkileri.<br />5. İslam felsefesindeki ana akımların günümüzdeki anlamı.<br />6. İslam felsefesindeki ana akımlarla çağdaş felsefi ekollerin karşılaştırılması.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Zorunlu Kaynaklar:<br />1- Mehmet Bayrakdar, İslam Felsefesine Giriş, TDV Yayınları, Ankara, 7. Basım, 2009.<br />2- H. Austryn Wolfson, Kelam Felsefeleri, Çeviren: Kasım Turhan, Kitabevi Yayınları, İstanbul, 2001.<br />3- İlhan Kutluer, İslâm’ın Klasik Çağında Felsefe Tasavvuru, İz Yayıncılık, İstanbul, 2. Baskı, 2001.<br />Önerilen Kaynaklar:<br />1- Muhammed Âbid el-Câbirî, Arap-İslam Aklının Oluşumu, Çeviren: İbrahim Akbaba, Kitabevi Yayınları, İstanbul, 3. Baskı, 2001.<br />2- Muhammed Âbid el-Câbirî, Felsefi Mirasımız ve Biz, Çeviren: A. Said Aykut, Kitabevi Yayınları, İstanbul, 2003.
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Anlatma ve tartışma
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : -
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Dr. Öğr. Üyesi Özgür Aktok
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : -
Dersin Verilişi : Yüzyüze

  • 1 Öğrenci, İslam felsefesinde ekolleşme ihtiyacının felsefi arka planını izah eder.
  • 2 Öğrenci, İslam felsefesindeki ana akımları açıklar.
  • 3 Öğrenci, İslam felsefesindeki ana akımların temsilcilerini değerlendirir.
  • 4 Öğrenci, İslam felsefesindeki temel ekolleri çağdaşlık bağlamında değerlendirir.
  • 5 Öğrenci, İslam felsefesindeki temel ekolleri çağdaş felsefi ekollerle karşılaştırır.
  • 6 Öğrenci, İslam felsefesindeki ana akımların düşünce tarihindeki yerini değerlendirir.

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
2.Hafta *İslam felsefesinde ekolleşme ihtiyacının toplumsal ve entelektüel kaynakları
3.Hafta *Kindî okulu
4.Hafta *Meşşâî okulu I
5.Hafta *Meşşai okulu II
6.Hafta *Marjinal yaklaşımlar
7.Hafta *Ansiklopedist yaklaşım ve İhvân-ı Safâ felsefesi
8.Hafta *Kelam felsefesi
9.Hafta *Ara Sınav
10.Hafta *Felsefe eleştirileri
11.Hafta *İşrâkî ekol
12.Hafta *Tasavvuf felsefesi (I)
13.Hafta *Tasavvuf felsefesi (II)
14.Hafta *İslam felsefesindeki ana akımların çağdaş felsefi ekollerle karşılaştırılması
15.Hafta *Genel değerlendirme

  • 1 Vize : 40,000
  • 2 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 3,00 3,00
Final 1 3,00 3,00
Derse Katılım 14 3,00 42,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 14 3,00 42,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 14 3,00 42,00
Ara Sınav Hazırlık 1 10,00 10,00
Final Sınavı Hazırlık 1 15,00 15,00
Ev Ödevi 2 6,00 12,00
Toplam : 169,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 6
AKTS : 6,00