Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
ULI551 (KAPALI) DÜNYADA VE TÜRKİYEDE SİYASAL FİKİRLER,KURUMLAR VE SİSTEMLER 3,00 0,00 0,00 3,00 6,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi :
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Siyasal fikirler, kurumlar ve sistemlerin dünyada ve Türkiye'de gelişimi hakkında temel düzeyde bilgiler vermek.
Dersin İçeriği : Sosyo politik yapılar olarak Doğu-Batı ayrımı, Eski Yunan Roma Siyasal Düşüncesi, Orta Çağ, Burjuva Devrimleri, Liberalizm-Demokrasi-Ulusçuluk, Sosyalizm; Türkiye Siyasetinin Değişen ve Değişmeyen Unsurları.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Ayferi Göze, Siyasal Düşünceler ve Yönetimler. Esat Çam, Devlet Sistemleri. Yaşar Gürbüz, Karşılaştırmalı Siyasal Sistemler. Giovanni Sartori, Demokrasi Kuramı. Giovanni Mosca, Siyasal Düşünceler Tarihi. Murat Sarıca, 100 Soruda Siyasal Düşünceler Tarihi. Recai Okandan, Umumi Amme Hukuku. Yunus Yoldaş, Sistem Kuramı
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Sözlü ders anlatımı, ödev ve seminer çalışmaları
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : Siyasi tarih, sosyoloji, felsefe, hukuk okumaları
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Prof. Dr. Mehmet Bülent Uludağ

  • 1 Siyaset Kuramının Gelişimi konusunda yeterlik

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları

  • 1 Vize : 40,000
  • 2 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 1,00 1,00
Final 1 1,00 1,00
Toplam : 2,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 0
AKTS : 6,00