Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
BMT523 MOLEKÜLER BİYOLOJİ 3,00 0,00 0,00 3,00 6,00

Ders Detayı
Dersin Dili : İngilizce
Dersin Seviyesi : Yüksek Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Dersin amacı hücredeki temel işlemleri kontrol etmek için gerekli bilinen moleküler mekanizmaların kavranması ile hücredeki moleküler yapı hakkında derinlemesine anlayış geliştirilmesi.
Dersin İçeriği : Genetik materyal, DNA, RNA, gen ekpresyonu, genom, DNA replikasyonu, translayon ve transkripsiyon, mutasyonlar, gen regülasyonu, biyomedikal mühendislikte kullanılan moleküler teknikler
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Bruce Alberts, Alexander Johnson, Julian Lewis, Martin Haff, Keith Roberts, Peter Walters, Molecular Biology of The Cell, Fifth Edition, Garland Science, Abingdon, UK, ISBN 978-0-8153-4105-5 (ISBN 978-0-8153-4106-2 )
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Sunumlar, Sınavlar, Deneyler
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : -
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Dr. Öğr. Üyesi Nermin Topaloğlu Avşar
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : -
Dersin Verilişi : Sunumlar, Deneyler, Makaleler

  • 1 Hücre içerisinde kopyalanma, tamir ve genetik kodlamanın düzgün gerçekleşmesi için moleküler mekanizmaların nasıl oluştuğunun ve kontrol edildiğinin anlaşılması.
  • 2 Genlerin ve gen aktivitelerinin moleküler düzeyde anlaşılması.
  • 3 Moleküler biyolojide kullanılan deneysel tekniklerin anlaşılması ve bu tekniklerin replikasyon, transkripsiyon ve translasyon konseptlerinin geliştirilmesi amaçlı nasıl kullanıldığının kavranması.
  • 4 Moleküler biyolojide günümüz gelişmelerinin belirtilmesi ve potansiyel tedavi amaçlı kullanılabilecek tekniklerin tanıtılması.
  • 5 Konuya yönelik makalelerin bulunabilmesi amaçlı literatür araştırması yapılması, bulunan makalelerin okunması, özetlenmesi ve sözlü olarak sunumu

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Hücre, Organizma ve Genetikle ilgili Temel Bilgiler
2.Hafta *DNA, RNA, Proteinler, Genler ve Genom
3.Hafta *Hücre Bölünmesi ve DNA Replikasyonu
4.Hafta *Gen Transkripsiyonu
5.Hafta *Proteinlerin Yapısı ve Fonksiyonları
6.Hafta *Protein Sentezi
7.Hafta *Vize
8.Hafta *Prokaryotlarda Transkripsiyon Regulasyonu
9.Hafta *Ökaryotlarda Transkripsiyon Regulasyonu
10.Hafta *RNA Seviyesinde Regulasyon
11.Hafta *RNA'nın işlenmesi
12.Hafta *Mutasyonlar
13.Hafta *Rekombinasyon ve Gen Tamiri
14.Hafta *Rekombinant DNA Teknolojisi ve Gen Ekspresyonu Analizi

  • 1 Final : 40,000
  • 2 Vize : 30,000
  • 3 Araştırma Sunumu : 30,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 2,00 2,00
Final 1 2,00 2,00
Derse Katılım 15 3,00 45,00
Laboratuvar 3 2,00 6,00
Ara Sınav Hazırlık 1 30,00 30,00
Final Sınavı Hazırlık 1 40,00 40,00
Araştırma Sunumu 1 40,00 40,00
Toplam : 165,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 6
AKTS : 6,00