Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
BMT503E BIOMEDICAL SIGNAL PROCESSING 3,00 0,00 0,00 6,00 6,00

Ders Detayı
Dersin Dili : İngilizce
Dersin Seviyesi : Yüksek Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Dersin amacı öğrencilere biyosinyallerin elde edilişleri ve işlenişleri hakkında bilgi vermektir.
Dersin İçeriği : Biyomedikal sinyaller, Spektral analiz yöntemleri, Zaman-frekans analizleri, Tıbbi görüntü işleme temelleri
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : John L. Semmlow, "Biosignal and Biomedical Image Processing", 2004 Rangaraj M. Rangayyan, "Biomedical Signal Analysis", 2001 Willis J. Tompkins, "Biomedical Digital Signal Processing", 2000
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : * Haftalık ders sunumları * Ödevler
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : Matlab programlama
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Doç. Dr. Yalçın İşler
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : Dersi veren: Prof. Dr. Aydin Akan Dersi veren: Yrd. Doc. Dr. Yalcin Isler Araştırma görevlisi: Ozlem Karabiber
Dersin Verilişi : Ders sunumları, Ödevler

  • 1 Temel sinyal işleme prensiplerini öğrenmek
  • 2 Biyosinyallerin kaynağı ve sistem özelliklerini kavramak
  • 3 Tıbbi görüntü işleme temellerini öğrenmek
  • 4 Biyosinyal iyileştirme ve süzme tekniklerini uygulamayı öğrenmek
  • 5 Biyosinyallerden örüntü tanıma için özellik çıkarma yöntemlerini kavramak

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Giriş: Ölçme, Gürültü, Süzgeçler, Örnekleme, ADC temelleri
2.Hafta *Temel Konular: Tekrarlı ortalama, Konvolüsyon, Korelasyon, Kovaryans, Örnekleme Teorisi
3.Hafta *İzgel Analiz: Fourier dönüşümü, Güç izgel yoğunluğu, Pencereleme
4.Hafta *Dijital Süzgeçler: Z-dönüşümü, FIR ve IIR süzgeçler
5.Hafta *İzgel Analiz: Modern yöntemler
6.Hafta *Zaman-Frekans Yöntemleri: STFT, Wigner-Wille, Choi-Williams
7.Hafta *Zaman-Frekans Yöntemleri: Dalgacıklar
8.Hafta *Fourier Dönüşümü (DFT ve FFT), Dalgacık Dönüşümü (DWT)
*Matlab uygulamaları
9.Hafta *Gelişmiş Sinyal İşleme: Optimal ve Uyarlamalı süzgeçler, Faz duyarlı tespit
10.Hafta *Çok değişkenli Analizler: PCA, ICA
11.Hafta *Optimal süzgeç tasarımı, Uyarlamalı süzgeç tasarımı, PCA ve ICA
*Matlab uygulamaları
12.Hafta *Görüntü İşleme: Görüntü biçemleri, Süzgeçler, Dönüşümler, Çakıştırma
13.Hafta *Görüntü bölütleme ve Birleştirme
14.Hafta *Görüntü okuma ve yazma, İki boyutlu süzgeç tasarımı
*Matlab uygulamaları

  • 1 Vize : 40,000
  • 2 Ödev : 20,000
  • 3 Final : 40,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 2,00 2,00
Ödev 5 4,00 20,00
Final 1 2,00 2,00
Derse Katılım 14 3,00 42,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 14 3,00 42,00
Ara Sınav Hazırlık 1 20,00 20,00
Final Sınavı Hazırlık 1 40,00 40,00
Toplam : 168,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 6
AKTS : 6,00