Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
TAR512 OSMANLILARDA ŞEHİRCİLİK VE ULAŞIM 3,00 0,00 0,00 3,00 6,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Yüksek Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Osmanlı dönemi şehirlerinin sosyal ve iktisadi yapıları, şehrin fiziki unsurları ile bu yapının gelişme süreci, Osmanlıların kara ve deniz ulaşım ağları ile bu yol ağının gelişme ve değişme sürecini öğretir.
Dersin İçeriği : Bu ders kapsamında kuruluş döneminden itibaren Osmanlıların şehir düzeni ele alınacaktır. Özellikle vakıf kayıtlarından hareketle Osmanlı işehrinin fiziki yapısı içerisinde yer alan kale, imaret, su yapıları, zaviye gibi unsurlar ve bunların şehirdeki fonksiyonları örnek şehirler üzerinde incelenecektir.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Suraiya Faroqhi, Osmanlıda Kentler Kentliler, çev. Neyyir Kalaycıoğlu, İstanbul 1993, Feridun Emecen, XVI. Asırda Manisa Kazası, Ankara 1989, Feridun Emecen, Doğu Karadeniz'de İki Kıyı Kasabasının Tarihi, Bulancak ve Piraziz, İstanbul 2005; Doğu Karadeniz'de Bir Vadi Boyu Yerleşmesi, Ağasar Vadisi, Şalpazarı Beşikdüzü, İstanbul 2010, Cahit Telci, Ücra Yerde ve Deniz Kenarında İhtiyatlu Mahalde Bir Şehir, Ayasuluğ, İstanbul 2010; Heath W. Lowry, Osmanlı Döneminde Balkanların Şekillenmesi, Kuzey Yunanistan'ın Fethi İskanı ve Altyapı Gelişmesi, İstanbul 2008; Heath W. Lowry, Onbeşinci Yüzyıl Osmanlı Gerçekleri, Limnos (Lİmni) Adasında Yaşam, İstanbul 2013
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Teorik Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Bireysel Çalışma
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : -
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Prof. Dr. Cahit Telci
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : -
Dersin Verilişi : Yüzyüze

  • 1 Osmanlı Şehrini tanır
  • 2 Osmanlı şehrinde fonksiyonel yapılar ve alanları tanımlayabilir
  • 3 Şehirlerin toplumsal ve kültürel dokusunu açıklayabilir
  • 4 Osmanlı yol sistemini öğrenebilir
  • 5 Osmanlı yollarının bakım ve güvenliğini öğrenebilir

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Osmanlı Öncesi Türk Şehri
2.Hafta *Erken Dönem Osmanlı Şehirleri
3.Hafta *Toprağa Yerleşme
4.Hafta *Şehrin Unsurlarına Giriş
5.Hafta *Kale ve Özellikleri
6.Hafta *İmaret ve Şehir İlişkisi, Zaviyeler ve Osmanlı Şehri
7.Hafta *Osmanlı yol sisteminin gelişmesi
8.Hafta *Ara Sınav
9.Hafta *Şehir ve Ticaret
10.Hafta *Kervan organizasyonları
11.Hafta *Liman Şehirleri
12.Hafta *Demiryolları ve modern Osmanlı şehri
13.Hafta *Şehir, Yol, Su
14.Hafta *Şehir ve Göç

  • 1 Vize : 40,000
  • 2 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 3,00 3,00
Ödev 1 10,00 10,00
Final 1 3,00 3,00
Derse Katılım 14 3,00 42,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 14 3,00 42,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 14 3,00 42,00
Ara Sınav Hazırlık 1 15,00 15,00
Final Sınavı Hazırlık 1 15,00 15,00
Toplam : 172,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 6
AKTS : 6,00