Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
TAR510 OSMANLI KURUMLARI TARİHİ II 3,00 0,00 0,00 3,00 6,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Yüksek Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Osmanlı Devletinin teşkilat ve müesseselerinin kurumsal ve fonksiyonel niteliklerinin kavranması.
Dersin İçeriği : Osmanlı taşra teşkilatı, tımar sistemi, şehirli, köylü ve konargöçer reaya, Osmanlı Devleti'nde dini hayat, tarikatlar, esnaf ve sanayi, ulaşım ve haberleşme, vakıflar, bilim ve düşünce, mimari ve sanat.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : - Halil İnalcık, Osmanlı İmparatorluğu’nun Ekonomik ve Sosyal Tarihi I: 1300-1600, (çev. Halil Berktay), İstanbul 2000; II: 1600-1914, İstanbul 2004. - Yavuz Ercan, Osmanlı Yönetiminde Gayrimüslimler, Ankara 2001. - Murat Belge, Osmanlı'da Kurumlar ve Kültür, İstanbul 2008. - Suraiya Faroqhi, Osmanlı'da Kentler ve Kentliler, (çev. Neyyir Kalaycıoğlu), İstanbul 2011. - Osmanlı Devleti ve Medeniyeti Tarihi, I-II, (edt. Ekmeleddin İhsanoğlu), İstanbul 1994. - Osmanlı'da Toprak Mülkiyeti ve Ticari Tarım, (edt. Çağlar Keyder ve Faruk Tabak), İstanbul 2009. - Osmanlı Uygarlığı, 2 cilt, (haz. Halil İnalcık, Günsel Rendan), Adana 2009.
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Bireysel Çalışma
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : -
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Özer Küpeli
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : -
Dersin Verilişi : Yüzyüze

  • 1 Osmanlı taşrasındaki kurumları ve yaşantıyı tanır.
  • 2 Osmanlı Devleti'nde merkez-taşra ilişkisini bilir.
  • 3 Osmanlı toprak sistemini öğrenir, feodal yapı ile karşılaştırır.
  • 4 Toplumu oluşturan unsurlar arasındaki ilişkileri öğrenir.
  • 5 Osmanlı Devletinin emperyal yapısını kavrar.

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta Osmanlı Taşrasında İdari Yapı I (Kuruluştan XVI. Yüzyıla Kadar)
2.Hafta Osmanlı Taşrasında İdari Yapı II (XVII. Yüzyıldan Tanzimat'a Kadar)
3.Hafta Osmanlı Taşrasında İdari Yapı III (Tanzimat Dönemi)
4.Hafta Tımar Sistemi ve Kırsal Hayat
5.Hafta Tarımsal Üretim
6.Hafta Konargöçerler
7.Hafta Osmanlı Kentleri ve Kentliler
8.Hafta Ara Sınav
9.Hafta Esnaf Teşkilatı, Sanayi ve Ticaret
10.Hafta Ulaşım, Yol ve Haberleşme Sistemi
11.Hafta Vakıf Kurumu ve İşleyişi
12.Hafta Din, Tasavvuf ve Tarikatlar
13.Hafta Bilim ve Düşünce
14.Hafta Mimari ve Sanat
15.Hafta Tören ve Teşrifatlar

  • 1 Vize : 40,000
  • 2 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 3,00 3,00
Ödev 1 10,00 10,00
Final 1 3,00 3,00
Derse Katılım 14 3,00 42,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 14 3,00 42,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 14 3,00 42,00
Ara Sınav Hazırlık 1 15,00 15,00
Final Sınavı Hazırlık 1 15,00 15,00
Toplam : 172,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 6
AKTS : 6,00