Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
TAR508 OSMANLILAR VE ORTADOĞU 3,00 0,00 0,00 3,00 6,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Yüksek Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Osmanlı Devleti'nin ortadoğu politikasını ortaya koyabilmektir.
Dersin İçeriği : Ortadoğu terimi, coğrafyası ve jeopolotiğinin açıklanması, Osmanlıların Ortadoğu siyaseti, Osmanlı-Memluk ve Osmanlı-İran ilişkileri.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : - Bernard Lewis, Ortadoğu, (çev. Selen Kölay), İstanbul 2007. - Stephen F. Dale, The Muslim Empires of the Ottomans, Safavids, and Mughals, Cambridge 2010. - Douglas E. Streusand, Islamic Gunpowder Empires: Ottomans, Safavids, Mughals, Boulder, CO.: Westeview Press, 2011. - Bekir Kütükoğlu, Osmanlı-İran Siyasi Münasebetleri (1578-1612), İstanbul 1993. - Özer Küpeli, Osmanlı-Safevi Münasebetleri (1612-1639), Ege Üniversitesi SBE Doktora tezi, İzmir 2009. - İlker Külbilge, 18. Yüzyılın İlk Yarısında Osmanlı-İran Siyasi İlişkileri (1703-1747), Ege Üniversitesi SBE Doktora tezi, İzmir 2010. - Tarihten Günümüze Türk-İran İlişkileri Sempozyumu, (16 -17 Aralık 2002 Konya), İstanbul 2003. - Yılmaz Karadeniz, İran Tarihi (1700-1925), Ankara 2011.
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Teorik Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Bireysel Çalışma
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : -
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Özer Küpeli
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : -
Dersin Verilişi : Yüzyüze

  • 1 Ortadoğunun jeopolitik önemini bilir.
  • 2 Osmanlı Devleti'nin Ortadoğu politikalarını bilir.
  • 3 Osmanlı-İran mücadelelerini bilir.
  • 4 Ortadoğudaki gelişmelerin dünya tarihine etkilerini değerlendirebilir.
  • 5 Ortadoğu'nun tarihini ve kültürünü bilebilir

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta Ortadoğunun Geçmişi ve Jeopolitiği
2.Hafta II. Mehmed'in Doğu Siyaseti ve Osmanlı-Akkoyunlu mücadelesi
3.Hafta Osmanlı-Memluk Mücadeleleri
4.Hafta Safevi Devleti'nin kuruluşu
5.Hafta Yavuz Sultan Selim - Şah İsmail mücadelesi
6.Hafta Kanuni Sultan Süleyman döneminde İran ile ilişkiler
7.Hafta 1578-1590 Döneminde Osmanlı-Safevi Savaşları
8.Hafta Ara Sınav
9.Hafta Şah Abbas ve Osmanlı Karşıtı Politikaları
10.Hafta 1603-12 ve 1615-18 Osmanlı-Safevi Savaşları
11.Hafta IV. Murad Döneminde İran Seferleri
12.Hafta Safevi Devleti'nin Yıkılışı, Nadir Şah ve XVIII. Yüzyıl Osmanlı-İran Savaşları
13.Hafta Avşar, Zend ve Kaçar Hanedanları
14.Hafta XIX. Yüzyılda Osmanlı-İran İlişkileri
15.Hafta İran'da meşrutiyet

  • 1 Vize : 40,000
  • 2 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 3,00 3,00
Ödev 1 10,00 10,00
Final 1 3,00 3,00
Derse Katılım 14 3,00 42,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 14 3,00 42,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 14 3,00 42,00
Ara Sınav Hazırlık 1 15,00 15,00
Final Sınavı Hazırlık 1 15,00 15,00
Ev Ödevi 0 0,00 0,00
Toplam : 172,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 6
AKTS : 6,00