Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
TAR508 OSMANLILAR VE ORTADOĞU 3,00 0,00 0,00 3,00 6,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Yüksek Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Osmanlı Devleti'nin ortadoğu politikasını ortaya koyabilmektir.
Dersin İçeriği : Ortadoğu terimi, coğrafyası ve jeopolotiğinin açıklanması, Osmanlıların Ortadoğu siyaseti, Osmanlı-Memluk ve Osmanlı-İran ilişkileri.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : - Bernard Lewis, Ortadoğu, (çev. Selen Kölay), İstanbul 2007. - Stephen F. Dale, The Muslim Empires of the Ottomans, Safavids, and Mughals, Cambridge 2010. - Douglas E. Streusand, Islamic Gunpowder Empires: Ottomans, Safavids, Mughals, Boulder, CO.: Westeview Press, 2011. - Bekir Kütükoğlu, Osmanlı-İran Siyasi Münasebetleri (1578-1612), İstanbul 1993. - Özer Küpeli, Osmanlı-Safevi Münasebetleri (1612-1639), Ege Üniversitesi SBE Doktora tezi, İzmir 2009. - İlker Külbilge, 18. Yüzyılın İlk Yarısında Osmanlı-İran Siyasi İlişkileri (1703-1747), Ege Üniversitesi SBE Doktora tezi, İzmir 2010. - Tarihten Günümüze Türk-İran İlişkileri Sempozyumu, (16 -17 Aralık 2002 Konya), İstanbul 2003. - Yılmaz Karadeniz, İran Tarihi (1700-1925), Ankara 2011.
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Teorik Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Bireysel Çalışma
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : -
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Prof. Dr. Özer Küpeli
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : -
Dersin Verilişi : Yüzyüze

  • 1 Ortadoğunun jeopolitik önemini bilir.
  • 2 Osmanlı Devleti'nin Ortadoğu politikalarını bilir.
  • 3 Osmanlı-İran mücadelelerini bilir.
  • 4 Ortadoğudaki gelişmelerin dünya tarihine etkilerini değerlendirebilir.
  • 5 Ortadoğu'nun tarihini ve kültürünü bilebilir

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Ortadoğunun Geçmişi ve Jeopolitiği
2.Hafta *II. Mehmed'in Doğu Siyaseti ve Osmanlı-Akkoyunlu mücadelesi
3.Hafta *Osmanlı-Memluk Mücadeleleri
4.Hafta *Safevi Devleti'nin kuruluşu
5.Hafta *Yavuz Sultan Selim - Şah İsmail mücadelesi
6.Hafta *Kanuni Sultan Süleyman döneminde İran ile ilişkiler
7.Hafta *1578-1590 Döneminde Osmanlı-Safevi Savaşları
8.Hafta *Ara Sınav
9.Hafta *Şah Abbas ve Osmanlı Karşıtı Politikaları
10.Hafta *1603-12 ve 1615-18 Osmanlı-Safevi Savaşları
11.Hafta *IV. Murad Döneminde İran Seferleri
12.Hafta *Safevi Devleti'nin Yıkılışı, Nadir Şah ve XVIII. Yüzyıl Osmanlı-İran Savaşları
13.Hafta *Avşar, Zend ve Kaçar Hanedanları
14.Hafta *XIX. Yüzyılda Osmanlı-İran İlişkileri
15.Hafta *İran'da meşrutiyet

  • 1 Vize : 40,000
  • 2 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 3,00 3,00
Ödev 1 10,00 10,00
Final 1 3,00 3,00
Derse Katılım 14 3,00 42,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 14 3,00 42,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 14 3,00 42,00
Ara Sınav Hazırlık 1 15,00 15,00
Final Sınavı Hazırlık 1 15,00 15,00
Ev Ödevi 0 0,00 0,00
Toplam : 172,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 6
AKTS : 6,00