Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
TAR502 MODERN TARİH YAZICILIĞI II 3,00 0,00 0,00 3,00 6,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Yüksek Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Tarih metodolojisi çerçevesinde kaynak kavramının ifade ettiği anlamı kavrayarak, kullanımına dair uygun yöntem geliştirebilecek bilgi ve donanımı kazandırma. Kaynak kullanımı ve yazım sırasında karşılaşılan temel problemleri tespit ederek çözüm önerisinde bulunabilme yeteneği kazandırmaktır.
Dersin İçeriği : Bilim, sosyal ve beşeri bilimler ve tarih alanda ortaya konulan farklı yaklaşımlar ve ekollere temas edildikten sonra, tarihin sosyal bilimler arasında gerek bağımsız, gerekse ilişkili olduğu diğer bilim dallarıyla birlikte ortaya koyduğu metotlar gözden geçirilecektir. Bununla birlikte, özellikle Türk tarihinin bütününü veya analitik yaklaşımla ele alınacak olan belirli kesitlerini incelerken uygulanan araştırma yöntemleri üzerinde durulacaktır. Teorik bilgi yanında, derslerin akışına paralel olarak, tez, kitap, makale ve bildiri örnekleri üzerinde yapılacak incelemelerle Türk tarihine ilişkin araştırmalarda karşılaşılan temel problemler ve çözümleri tespit edilmeye çalışılacaktır.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : - Tarih Metodolojisi ve Türk Tarihinin Meseleleri Kolokyumu 21-26 Mayıs 1984 Elazığ Bildiriler, (Ed. Abdülkadir Yuvalı), Elazığ 1990. - Zeki Velidi Togan, Tarihte Usûl, İstanbul 1981. - Tarih Nasıl Yazılır?, (edt. Ahmet Şimşek), İstanbul 2013. - Tarih Boyunca Türk Tarihinin Kaynakları Semineri (6-7 Haziran 1996), İstanbul 1997. - Leon Halkin, Tarih Tenkidinin Unsurları, (Çev. Bahaeddin Yediyıldız), Ankara 1989. - Türkiye'de Tarih Yazımı, (edt. Vahdettin Engin, Ahmet Şimşek), İstanbul 2011. - Esra Danacıoğlu, Geçmişin İzleri, Yanıbaşımızdaki Tarih İçin Bir Kılavuz, İstanbul 2007. - Stephen Caunce, Sözlü Tarih ve Yerel Tarihçi, İstanbul 2011.
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Teorik Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Bireysel Çalışma
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : -
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Prof. Dr. Turan Gökçe

  • 1 Tarih metodolojisi ve bu arada Türk tarih araştırmaları çerçevesinde kaynak ve kullanımına dair durum tespiti yapabilecek bilgi birikimine sahip olmak.
  • 2 İlgili alanda karşılaşılabilecek problemleri tespit edip çözebilecek bilgi ve donanımı kazanmak.
  • 3 Türk tarihinin kaynaklarına dair genel bir kanaate sahip olabilecek düzeyde bilgi sahibi olmak.
  • 4 Türk tarihine yönelik kaynakların kullanımı ile ilgili doğru yöntemleri geliştirme ve uygulama sırasında karşılaşabileceği problemleri çözebilme yeteneği kazanmak.

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Kaynak: Tanım, Tavsif ve Taksim
2.Hafta *Türk Tarihinin Kaynakları: Genel Değerlendirme I
3.Hafta *Türk Tarihinin Kaynakları: Genel Değerlendirme II
4.Hafta *Türk Tarihinin Kaynakları: Genel Değerlendirme III
5.Hafta *Kaynak Kullanımı: Okuma, Sorgulama ve Metin Analizi I
6.Hafta *Kaynak Kullanımı: Okuma, Sorgulama ve Metin Analizi II
7.Hafta *Kaynak Kullanımı: Metinlerarası Karşılaştırma
8.Hafta *Ara Sınav
9.Hafta *Tenkitli Metin Neşri Yöntemleri
10.Hafta *Sözlü Tarih ve Türk Tarihine Uygulanması
11.Hafta *Türk Tarih Yazımında Kaynak ve Kullanımına İlişkin Sorunlar I
12.Hafta *Türk Tarih Yazımında Kaynak ve Kullanımına İlişkin Sorunlar II
13.Hafta *Türk Tarih Yazımında Terminoloji Sorunları ve Çözüm Önerileri
14.Hafta *Tarihçilikte Meslek Ahlâkı
15.Hafta *Final Sınavı

  • 1 Vize : 40,000
  • 2 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 3,00 3,00
Ödev 1 10,00 10,00
Final 1 3,00 3,00
Derse Katılım 14 3,00 42,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 14 3,00 42,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 14 3,00 42,00
Ara Sınav Hazırlık 1 15,00 15,00
Final Sınavı Hazırlık 1 15,00 15,00
Toplam : 172,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 6
AKTS : 6,00