Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
CE600 DOKTORA TEZ 0,00 1,00 0,00 0,00 24,00

Ders Detayı
Dersin Dili : İngilizce
Dersin Seviyesi : Doktora
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Bu dersin amacı doktora tez çalışması konularındaki yeni gelişmelerin ve yayınların incelenip tartışılmasını sağlamaktır.
Dersin İçeriği : Doktora tez çalışma konularının belirlenmesi, bu konudaki bilimsel yayınların takip edilmesi ve alandaki yeni gelişmelerin değerlendirilmesi, analizi ve tartışılması
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Çalışma alanı ile ilgili Kitap, makale ve diğer bilimsel dokümanlar
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Ödevler
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : Yok
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Dr. Öğr. Üyesi Sedat Yalçınkaya
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Alper Çankaya
Dr. Öğr. Üyesi Erman Ülker
Dr. Öğr. Üyesi Mutlu Seçer
Doç. Dr. Hasan Fırat Pulat
Doç. Dr. Gökçen Bombar
Prof. Dr. Mehmet Sorgun
Prof. Dr. Mehmet Çevik
Prof. Dr. Lütfullah Gündüz
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : Yok
Dersin Verilişi : Yüz yüze

  • 1 Lisans düzeyinde kazanılan yetkinlikler temelinde İnşaat Mühendisliği temel alanında özgün çalışmalar için gerekli temeli sağlayan ileri düzeyde bilgi ve kavrayışa sahiptir.
  • 2 Mühendislik alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşır, bilgiyi değerlendirir, yorumlar ve uygular.
  • 3 Mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamalarının farkında olup, gerektiğinde bunları inceler ve öğrenir.
  • 4 Mühendislik problemlerini kurgular, çözmek için yöntem geliştirir ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygular.
  • 5 Analitik, modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlar ve uygular; bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları çözümler ve yorumlar.
  • 6 Yeni ve/veya özgün fikir ve yöntemler geliştirir; sistem, parça veya süreç tasarımlarında yenilikçi çözümler geliştirir.
  • 7 İnşaat Mühendisliğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamalarının farkında olup gerektiğinde bunları inceler ve öğrenir.
  • 8 İnşaat Mühendisliğinin gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde etkileşimli olarak kullanır.

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Tez çalışması
*-
*-
*-
*-
2.Hafta *Tez çalışması
*-
*-
*-
*-
3.Hafta *Tez çalışması
*-
*-
*-
*-
4.Hafta *Tez çalışması
*-
*-
*-
*-
5.Hafta *Tez çalışması
*-
*-
*-
*-
6.Hafta *Tez çalışması
*-
*-
*-
*-
7.Hafta *Tez çalışması
*-
*-
*-
*-
8.Hafta *Tez çalışması
*-
*-
*-
*-
9.Hafta *Tez çalışması
*-
*-
*-
*-
10.Hafta *Tez çalışması
*-
*-
*-
*-
11.Hafta *Tez çalışması
*-
*-
*-
*-
12.Hafta *Tez çalışması
*-
*-
*-
*-
13.Hafta *Tez çalışması
*-
*-
*-
*-
14.Hafta *Tez çalışması
*-
*-
*-
*-

  • 1 Vize : 40,000
  • 2 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Ödev 2 20,00 40,00
Derse Katılım 14 3,00 42,00
Ara Sınav Hazırlık 2 160,00 320,00
Final Sınavı Hazırlık 1 200,00 200,00
Ev Ödevi 5 25,00 125,00
Toplam : 727,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 24
AKTS : 24,00