Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
CE690 SEMİNER 0,00 2,00 0,00 0,00 6,00

Ders Detayı
Dersin Dili : İngilizce
Dersin Seviyesi : Doktora
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : İnşaat Mühendisliğinin herhangi bir alanında bilimsel çalışma yapma ve elde edilen sonuçları bilimsel tekniklere göre sunma becerisi kazandırmaktır
Dersin İçeriği : Seminer konusu belirleme ve sunuma hazırlama
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Seminer konusuna uygun bütün kaynaklar
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Sunum
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : Yok
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Dr. Öğr. Üyesi Sedat Yalçınkaya
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Alper Çankaya
Dr. Öğr. Üyesi Erman Ülker
Dr. Öğr. Üyesi Mutlu Seçer
Doç. Dr. Hasan Fırat Pulat
Doç. Dr. Gökçen Bombar
Prof. Dr. Mehmet Sorgun
Prof. Dr. Mehmet Çevik
Prof. Dr. Lütfullah Gündüz
Dr. Öğr. Üyesi Oğuzhan Toğay
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : Yok
Dersin Verilişi : Yüz yüze

 • 1 Lisans düzeyinde kazanılan yetkinlikler temelinde İnşaat Mühendisliği temel alanında özgün çalışmalar için gerekli temeli sağlayan ileri düzeyde bilgi ve kavrayışa sahiptir.
 • 2 Mühendislik alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşır, bilgiyi değerlendirir, yorumlar ve uygular.
 • 3 Mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamalarının farkında olup, gerektiğinde bunları inceler ve öğrenir.
 • 4 Mühendislik problemlerini kurgular, çözmek için yöntem geliştirir ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygular.
 • 5 Analitik, modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlar ve uygular; bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları çözümler ve yorumlar.
 • 6 Yeni ve/veya özgün fikir ve yöntemler geliştirir; sistem, parça veya süreç tasarımlarında yenilikçi çözümler geliştirir.
 • 7 İnşaat Mühendisliğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamalarının farkında olup gerektiğinde bunları inceler ve öğrenir.
 • 8 Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını İnşaat Mühendisliği alanındaki veya alan dışındaki ulusal ve uluslararası ortamlarda açık bir şekilde yazılı veya sözlü olarak aktarır.
 • 9 İnşaat Mühendisliğinde uygulanan güncel teknik ve yöntemler ile bunların kısıtları hakkında kapsamlı bilgiye sahip olur.
 • 10 İnşaat Mühendisliğinin gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde etkileşimli olarak kullanır.

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Literatür araştırması
*-
*-
*-
*-
2.Hafta *Literatür araştırması
*-
*-
*-
*-
3.Hafta *Literatür araştırması
*-
*-
*-
*-
4.Hafta *Literatür araştırması
*-
*-
*-
*-
5.Hafta *Literatür araştırması
*-
*-
*-
*-
6.Hafta *Literatür araştırması
*-
*-
*-
*-
7.Hafta *Literatür araştırması
*-
*-
*-
*-
8.Hafta *Literatür araştırması
*-
*-
*-
*-
9.Hafta *Literatür araştırması
*-
*-
*-
*-
10.Hafta *Literatür araştırması
*-
*-
*-
*-
11.Hafta *Literatür araştırması
*-
*-
*-
*-
12.Hafta *Literatür araştırması
*-
*-
*-
*-
13.Hafta *Literatür araştırması
*-
*-
*-
*-
14.Hafta *Literatür araştırması
*-
*-
*-
*-

 • 1 Vize : 0,000
 • 2 Araştırma Sunumu : 0,000
 • 3 Seminer : 70,000
 • 4 Final : 30,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Araştırma Sunumu 1 90,00 90,00
Seminer 1 80,00 80,00
Toplam : 170,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 6
AKTS : 6,00