Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
CE689 UZMANLIK ALANI 6,00 0,00 0,00 0,00 6,00

Ders Detayı
Dersin Dili : İngilizce
Dersin Seviyesi : Doktora
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Bu dersin amacı, öğrencinin tez konusu olarak belirlediği alanla ilgili literatürü inceleyip konunun hangi değişkenler açısından ele alındığını belirlemesine, tez konusunu, yöntemini belirlemesine yardım etmek ve tez çalışması sırasında gereksinim duyduğu bilimsel rehberliği sağlamaktır.
Dersin İçeriği : Tez konusu, konuyla ilgili kaynaklar, konuyla ilgili değişkenler, konuyu araştırma yöntem ve teknikleri, örneklem seçimi, veri analiz ve raporlaştırma
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : İlgili kaynaklar
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Literatür araştırması yapmak
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : Yok
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Dr. Öğr. Üyesi Sedat Yalçınkaya
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Alper Çankaya
Dr. Öğr. Üyesi Erman Ülker
Dr. Öğr. Üyesi Mutlu Seçer
Doç. Dr. Hasan Fırat Pulat
Doç. Dr. Gökçen Bombar
Prof. Dr. Mehmet Sorgun
Prof. Dr. Mehmet Çevik
Prof. Dr. Lütfullah Gündüz
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : Yok
Dersin Verilişi : Yüz yüze

  • 1 Öğretim izlencesi oluşturur. Kullandığı izlenceyi değerlendirir.
  • 2 Araştırma yöntemleri ile ilgili bilgisini tez önerisi ve tez yazımına yansıtır.
  • 3 Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, ilgili program alanında bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme
  • 4 Alanını ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme
  • 5 Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *tez konusuna yönelik çalışmalar
*-
*--
*-
*-
2.Hafta *tez konusuna yönelik çalışmalar
*-
*-
*-
*-
3.Hafta *tez konusuna yönelik çalışmalar
*-
*-
*-
*-
4.Hafta *tez konusuna yönelik çalışmalar
*-
*-
*-
*-
5.Hafta *tez konusuna yönelik çalışmalar
*-
*-
*-
*-
6.Hafta *tez konusuna yönelik çalışmalar
*-
*-
*-
*-
7.Hafta *tez konusuna yönelik çalışmalar
*-
*-
*-
*-
8.Hafta *tez konusuna yönelik çalışmalar
*-
*-
*-
*-
9.Hafta *tez konusuna yönelik çalışmalar
*-
*-
*-
*-
10.Hafta *tez konusuna yönelik çalışmalar
*-
*-
*-
*-
11.Hafta *tez konusuna yönelik çalışmalar
*-
*-
*-
*-
12.Hafta *tez konusuna yönelik çalışmalar
*-
*-
*-
*-
13.Hafta *tez konusuna yönelik çalışmalar
*-
*-
*-
*-
14.Hafta *tez konusuna yönelik çalışmalar
*-
*-
*-
*-
15.Hafta *tez konusuna yönelik çalışmalar
*-
*-
*-
*-

  • 1 Vize : 40,000
  • 2 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Derse Katılım 15 6,00 90,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 15 5,00 75,00
Toplam : 165,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 6
AKTS : 6,00