Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
EEE101 ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ 2,00 0,00 0,00 2,00 2,00

Ders Detayı
Dersin Dili : İngilizce
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Dersin amacı elektrik-elektronik mühendisliği alanında genel bilgi vermektir. Elektrik-elektronik mühendisliğinde kullanılan temel konular, birimler arası çevrim, mühendislikte kullanılan bilgisayar yazılımlarının önemi, elektrik-elektronik mühendisliğinin ilişkili olduğu diğer mühendislik dalları, kullanılan temel test ve ölçü cihazları anlatılacaktır. Temel pasif elektrik malzemeleri (direnç, kapasite, endüktans) ve aktif elektrik malzemeler (transistör ve entege devreler) anlatılacaktır. Öğrencilerin mühendislik eğitimi ve hayatları boyunca kullanacakları problem çözme teknikleri, mühendislik tasarımı, mühendislikte iletişim teknikleri, takım çalışmasının önemi, akademik başarı ipuçları ve kariyer planlama konularına değinilecektir.
Dersin İçeriği : Mühendislik tarihine giriş, elektrik-elektronik mühendisliğinde kullanılan temel konular, değişkenler ve birimler, matematiksel araçlar ve yöntemler, mühendislik proje tasarımı, temel laboratuar ekipmanları anlatımı, mühendislikte tasarım yöntemleri, problem çözme, akademik başarı kriterleri, kariyer planlama
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Temel kitap: Introduction to electrical and computer engineering, Charless B. Fladdermann, Martin D. Bradshaw, The Prentice Hall, 2003, 0-13-033363-8, English Yardımcı kitap: Electrical engineering 101, Darren Ashby, Newnes Elsevier, 2011, 0123860016, English
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : 1-Kuramsal 2-Çözümlü ve anlatımlı ödev 3-Laboratuar Takım çalışması, proje teklifi yazma, bilimsel yazın tarama, çalışma çizelgesi hazırlama, rapor yazma, iş paylaşımı, sözlü ve poster sunum
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : Öğrencilerin elektrik-elektronik mühendisliği ile ilgili yazılım uygulamalarından bireysel olarak istifade etmeleri gerekir.
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Dr. Öğr. Üyesi Volkan Kılıç
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : -
Dersin Verilişi : Lecture

  • 1 Mühendisliğin rolü, önemi ve kapsamını açıklamak; mühendislik dalları hakkında genel bilgi sahibi olmak.
  • 2 Mühendislikte kullanılan birimleri ve aralarındaki ilişkiyi açıklamak; birimler arası çevrim yapma kabiliyetini kazanmak.
  • 3 Pasif ve aktif elektrik devre elemanlarının temel özellikleri hakkında bilgi sahibi olmak.
  • 4 Mühendislikte kullanılan problem çözme tekniklerini ve süreçlerini anlamak.
  • 5 Elektrik-elektronik mühendisliğinde kullanılan modelleme ve benzetim çalışması paket programlarını kullanmak
  • 6 Temel laboratuar ekipmanlarını tanımak ve kullanımı hakkında bilgi sahibi olmak.
  • 7 Mühendislik mühendislik tasarımı sürecini açıklamak; proje raporu ve proje sunumu hazırlamak

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Mühendislik ve mühendislik öğretim tarihi hakkında bilgi ve EEM lisans öğretiminin tanıtımı.
2.Hafta *Elektrik-elektronik mühendisliğinin tarihsel gelişimi-geçmişi, bugünü ve gelecekteki durumu.

3.Hafta *EEM bilim dalları: Elektrik devre teorisi, elektromanyetik, elektronik ve haberleşme, sinyal işleme, bilgisayar, kontrol sistemleri elektrik tesisleri, elektrik makinaları vb.
4.Hafta *Temel SI mühendislik birimleri arasında çevrim yapma ve bunu problem çözümlerinde kontrol amaçlı kullanma.
5.Hafta *Pasif elektrik devre elemanının geometri ve malzeme tipine göre değerinin hesaplanması (Direnç, kapasite ve endüktans)
6.Hafta *Aktif elektrik devre elemanlarının özellikleri (Transistör ve entegre devreler)
7.Hafta *Temel elektrik mühendisliği ölçüm, test ve bilgisayar uygulama yazılımları
8.Hafta *Mühendislik problemlerinin çözüm çeşitleri ve aşamaları-1
9.Hafta *Mühendislik problemlerinin çözüm çeşitleri ve aşamaları-2
*Mühendislik problemlerinin çözüm çeşitleri ve aşamaları-2
10.Hafta *Vize-1
11.Hafta *Dünyadan mühendislik tasarımı aşamalarına dair örnekler.
*Dünyadan mühendislik tasarımı aşamalarına dair örnekler.
12.Hafta *Deney defteri, mühendislikte rapor örnekleri, fizibilite çalışmaları, öneriler, dizayn raporları, teknik kullanım klavuzları
*Deney defteri, mühendislikte rapor örnekleri, fizibilite çalışmaları, öneriler, dizayn raporları, teknik kullanım klavuzları
13.Hafta *Vize-2
14.Hafta *Akademik başarı kriterleri, çalışma teknikleri, yazı ve sunum teknikleri

  • 1 Vize : 40,000
  • 3 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 3,00 3,00
Final 1 3,00 3,00
Derse Katılım 15 1,00 15,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 15 1,00 15,00
Ara Sınav Hazırlık 1 10,00 10,00
Final Sınavı Hazırlık 1 10,00 10,00
Toplam : 56,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 2
AKTS : 2,00