Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
GE605 JEODEZİK AĞLARDA ROBUST ANALİZİ 3,00 0,00 0,00 6,00 6,00

Ders Detayı
Dersin Dili : İngilizce
Dersin Seviyesi : Yüksek Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Yersel ve uydu ölçme teknikleri ile oluşturulan ağların belirlenemeyen kaba hatalara ve sistematik hatalara karşı direncinin belirlenmesinin sağlayan robustluk analizi tekniğinin öğrenilmesi.
Dersin İçeriği : Jeodezik ağların gerilme, kovaryans, güvenirlik ve güç analizi. Jeodezik ağların robustluk analizi. Robustluk analizinde özel durumlar. Ağ robustluğunun iyileştirilmesi.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : M. Berber, P. Vanicek, P. Dare, Fundamentals of Robustness Analysis, Shaker Publishing, 2008. M. Yetkin, M. Berber, C. Inal, Importance of Probability Levels for Robustness Analysis of Geodetic Networks, Survey Review, 46(335):132-141, 2014. M. Yetkin, M. Berber, C. Inal, Robustness Analysis of Geodetic Networks in the Case of Correlated Observations, Boletim de Ciencias Geodesicas, 19(3):434-451, 2013. M. Yetkin, M. Berber, Robustness Analysis using the Measure of External Reliability for Multiple Outliers, Survey Review, 45(330):215-219, 2013.
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Ders, Tartışma, Sınav
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar :
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Prof. Dr. Mevlüt Yetkin

  • 1 Bir, iki ve üç boyutlu jeodezik ağların robustluk analizi yapılabilecektir.
  • 2 Robustluk ölçütleri ve gerilme değişmezleri öğrenilecektir.
  • 3 Çoklu uyuşumsuz ölçüler ve korelasyonlu gözlemler gibi özel durumlarda robustluk analizinin yapılması öğrenilecektir.
  • 4 Sistematik biasların jeodezik ağlardaki etkisi öğrenilecektir.
  • 5 Ağ tasarımı ve ağ robustluğu arasındaki ilişki kavranmış olacaktır.
  • 6 İstastiktik testler için seçilen olasılık seviyelerinin robustluk üzerindeki etkisi öğrenilecektir.

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Giriş
2.Hafta *Literatür Araştırması
3.Hafta *Gerilme Analizi
4.Hafta *Kovaryans Analizi
5.Hafta *Güvenirlik Analizi
6.Hafta *Güç Analizi
7.Hafta *Robustluk Analizinin Temelleri I
8.Hafta *Robustluk Analizinin Temelleri II
9.Hafta *Robustluk Analizinin Temelleri III
10.Hafta *Gerilme Değişmezleri
11.Hafta *Geliştirme Stratejisi
12.Hafta *Ağ tasarımının Robustluk Üzerindeki Etkisi
13.Hafta *Çoklu Uyuşumsuzlar İçin Robustluk Analizi
14.Hafta *Güvenirlik Seviyelerinin Robustluk için Önemi
15.Hafta *Korelasyonlu Gözlemler İçin Robustluk Analizi

  • 1 Vize : 20,000
  • 2 Ödev : 20,000
  • 3 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 2,00 2,00
Ödev 1 1,00 1,00
Final 1 2,00 2,00
Derse Katılım 15 3,00 45,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 15 3,00 45,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 15 2,00 30,00
Ara Sınav Hazırlık 1 20,00 20,00
Final Sınavı Hazırlık 1 20,00 20,00
Araştırma Sunumu 1 1,00 1,00
Toplam : 166,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 6
AKTS : 6,00