Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
GE500 YÜKSEK LİSANS TEZ 0,00 1,00 0,00 0,00 24,00

Ders Detayı
Dersin Dili : İngilizce
Dersin Seviyesi : Yüksek Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Bu ders, öğrenciye Harita Mühendisliği alanında güncel bir problemi bir danışman gözetiminde bireysel olarak ele alarak çözümünü yapabilme ve çözümü bir tez formatında sunma becerisini kazandırmayı amaçlamaktadır.
Dersin İçeriği : Haftalık programa bakınız.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Harita mühendisliği ile ilgili kitap ve araştırma makalesi yayınlayan dergiler
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Haftalık olarak okuma, yazma ve tartışma uygulamaları.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : -
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Dr. Öğr. Üyesi Zeynel Abidin Polat
Dr. Öğr. Üyesi Osman Sami Kırtıloğlu
Dr. Öğr. Üyesi Müge Ağca
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Güven Koçak
Prof. Dr. Mevlüt Yetkin
Prof. Dr. Özşen Çorumluoğlu
Dr. Öğr. Üyesi Sedat Yalçınkaya
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : -
Dersin Verilişi : Danışman hoca ile haftalık görüşme ve yönlendirme.

  • 1 Alanıyla ilgili güncel bir araştırma konusu seçebilmek.
  • 2 Araştırma probleminin çözümü için veri toplayabilmek
  • 3 Mevcut çözüm yöntemlerini gözden geçirebilmek
  • 4 Problemin çözümü için bir strateji oluşturabilmek.
  • 5 Oluşturduğu stratejiyi mevcut stratejilerle karşılaştırabilmek.
  • 6 Farklı yöntemleri problemin çözümü için kullanabilmek ve farklarını tanımlayabilmek
  • 7 Çözüm sonuçlarını düzenleyebilmek
  • 8 Sonucun avantaj ve dezavantajlarını değerlendirebilmek.
  • 9 Çözümün çıktılarını tartışabilmek ve yorumlayabilmek.

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *- Makale, rapor, bildiri okuması
- Araştırmanın etik prensiplerinin uygulanması
2.Hafta *- Makale, rapor, bildiri okuması
- Araştırma sorusu geliştirme
- Araştırmanın etik prensiplerinin uygulanması
3.Hafta *- Makale, rapor ve bildiri okuması
- Araştırma sorusu ifade etme ve değerlendirme
- Tezin yapısını planmala

4.Hafta *- Literatür tarama yazma
- Tezin yöntem ve sonuç kısımlarının tasarlanması
5.Hafta *- Tezin yöntem ve sonuç kısımlarının taslağının çıkarılması
- Sonuçların tartışılması
- Araştırma sorusunun gözden geçirilmesi
6.Hafta *- Tezin yöntem ve sonuç kısımlarının tasarlanması
- Sonuçların tartışılmasını planlama
- Araştırma sorusunun gözden geçirilmesi
- Tezin giriş kısmının tasarlanması
7.Hafta *- Tezin yöntem ve sonuç kısımlarının tasarlanması
- Sonuçların tartışılmasını planlama
- Araştırma sorusunun gözden geçirilmesi
- Tezin giriş kısmının tasarlanması
8.Hafta *bu haftaya kadar yapılanların gözden geçirilmesi
9.Hafta *- Araştırma sorusunun gözden geçirilmesi - Tezin geçici giriş kısmının yazılması
10.Hafta *- Tezin yöntem ve sonuç kısımlarının yazılması - Tezin giriş kısmının güncellenmesi
11.Hafta *- Tezin yöntem ve sonuç kısımlarının yazılması
- Tezin giriş kısmının güncellenmesi
12.Hafta *- Tezin tartışma kısmının oluşturulması
13.Hafta *- Tezin tartışma kısmının oluşturulması ve yazılması
14.Hafta *- Tezin tartışma kısmının yazılması - Tezin giriş/sonuç kısımlarının yazılması

  • 1 Final : 100,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Uygulama / Pratik 16 20,00 320,00
Uygulama / Pratik Sonrası Biresysel Çalışma 16 10,00 160,00
Tartışmalı Ders 16 3,00 48,00
Rapor 9 20,00 180,00
Toplam : 708,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 24
AKTS : 24,00