Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
TAR509 OSMANLI KURUMLARI TARİHİ I 3,00 0,00 0,00 3,00 6,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Yüksek Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Osmanlı Devletinin teşkilat ve müesseselerinin kurumsal ve fonksiyonel niteliklerinin kavranması.
Dersin İçeriği : Osmanlı hanedanının kökenleri; hanedan ve hanedan üyeleri; Osmanlı devlet anlayışı; yönetim araçları; Saray, divan-ı hümayun, mali, askeri, idari ve ilmi teşkilatlanmanın yapısı ve işleyişi.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : - Halil İnalcık, Osmanlı İmparatorluğu’nun Ekonomik ve Sosyal Tarihi I: 1300-1600, (çev. Halil Berktay), İstanbul 2000. - Murat Belge, Osmanlı'da Kurumlar ve Kültür, İstanbul 2008. - İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Osmanlı Devleti'nin Saray Teşkilatı, Ankara 1984. - Feridun Emecen, Osmanlı Klasik Çağında Hanedan, Devlet ve Toplum, İstanbul 2011. - Osmanlı Devleti ve Medeniyeti Tarihi, I-II, (edt. Ekmeleddin İhsanoğlu), İstanbul 1994. - M. Tayyip Gökbilgin, Osmanlı Müesseseleri Teşkilatı ve Medeniyeti Tarihine Genel Bakış, İstanbul 1977. - Leslie Pierce, Harem-i Hümayun Osmanlı İmparatorluğu'nda Hükümranlık ve Kadınlar, (çev. Ayşe Berktay), İstanbul 2010. - İdris Bostan, Osmanlılar ve Deniz, İstanbul 2007. - Rhoads Murphey, Osmanlı'da Ordu ve Savaş 1500-1700, (çev. Tanju Akad), İstanbul 2007. - Gabor Agoston, Barut , Top ve Tüfek - Osmanlı İmparatorluğunun Askeri Gücü ve Silah Sanayisi, İstanbul 2006.
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Bireysel Çalışma
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : -
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Prof. Dr. Özer Küpeli
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : -
Dersin Verilişi : Yüzyüze

  • 1 Tarihsel bilginin oluşmasında kurumların önemimi kavrar.
  • 2 Osmanlı devlet yapısını tanır.
  • 3 Siyasi tarih ile kurum tarihi arasındaki ilişkiyi analiz eder.
  • 4 Askeri yapı ile siyasi yapı arasında paralellik kurar.
  • 5 Osmanlı bürokrasisinin ve maliyesinin niteliklerini öğrenir.

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Ders içeriği ve kaynakları
2.Hafta *Osmanlı Hanedanının kökenleri, veraset sistemi ve şehzadelik kurumu
3.Hafta *Osmanlı devlet yapısı ve yönetim anlayışı
4.Hafta *Osmanlı Sarayı: Bîrûn ve Enderun teşkilatı
5.Hafta *Osmanlı Sarayı: Harem
6.Hafta *Divan-ı Hümâyûn: Yapısı, üyeleri ve işleyişi
7.Hafta *Osmanlı Askeri Teşkilatı I: Osmanlı Kara Ordusu (1300-1600)
8.Hafta *Ara Sınav
9.Hafta *Osmanlı Askeri Teşkilatı II: Osmanlı Kara Ordusu (1600'den Tanzimat'a Kadar)
10.Hafta *Osmanlı Askeri Teşkilatı III: Osmanlı Donanması
11.Hafta *Osmanlı Maliye Teşkilatı I: Maliye Bürokrasisi ve Defterhane
12.Hafta *Osmanlı Maliye Teşkilatı II: Gelir Kaynakları, Hazine ve Bütçeler
13.Hafta *Osmanlı İdari Teşkilatında Modernleşme
14.Hafta *Osmanlı Mali Teşkilatında Modernleşme

  • 1 Vize : 40,000
  • 2 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 3,00 3,00
Ödev 1 10,00 10,00
Final 1 3,00 3,00
Derse Katılım 14 3,00 42,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 14 3,00 42,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 14 3,00 42,00
Ara Sınav Hazırlık 1 15,00 15,00
Final Sınavı Hazırlık 1 15,00 15,00
Toplam : 172,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 6
AKTS : 6,00