Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
TAR509 OSMANLI KURUMLARI TARİHİ I 3,00 0,00 0,00 3,00 6,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Yüksek Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Osmanlı Devletinin teşkilat ve müesseselerinin kurumsal ve fonksiyonel niteliklerinin kavranması.
Dersin İçeriği : Osmanlı hanedanının kökenleri; hanedan ve hanedan üyeleri; Osmanlı devlet anlayışı; yönetim araçları; Saray, divan-ı hümayun, mali, askeri, idari ve ilmi teşkilatlanmanın yapısı ve işleyişi.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : - Halil İnalcık, Osmanlı İmparatorluğu’nun Ekonomik ve Sosyal Tarihi I: 1300-1600, (çev. Halil Berktay), İstanbul 2000. - Murat Belge, Osmanlı'da Kurumlar ve Kültür, İstanbul 2008. - İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Osmanlı Devleti'nin Saray Teşkilatı, Ankara 1984. - Feridun Emecen, Osmanlı Klasik Çağında Hanedan, Devlet ve Toplum, İstanbul 2011. - Osmanlı Devleti ve Medeniyeti Tarihi, I-II, (edt. Ekmeleddin İhsanoğlu), İstanbul 1994. - M. Tayyip Gökbilgin, Osmanlı Müesseseleri Teşkilatı ve Medeniyeti Tarihine Genel Bakış, İstanbul 1977. - Leslie Pierce, Harem-i Hümayun Osmanlı İmparatorluğu'nda Hükümranlık ve Kadınlar, (çev. Ayşe Berktay), İstanbul 2010. - İdris Bostan, Osmanlılar ve Deniz, İstanbul 2007. - Rhoads Murphey, Osmanlı'da Ordu ve Savaş 1500-1700, (çev. Tanju Akad), İstanbul 2007. - Gabor Agoston, Barut , Top ve Tüfek - Osmanlı İmparatorluğunun Askeri Gücü ve Silah Sanayisi, İstanbul 2006.
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Bireysel Çalışma
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : -
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Özer Küpeli
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : -
Dersin Verilişi : Yüzyüze

  • 1 Tarihsel bilginin oluşmasında kurumların önemimi kavrar.
  • 2 Osmanlı devlet yapısını tanır.
  • 3 Siyasi tarih ile kurum tarihi arasındaki ilişkiyi analiz eder.
  • 4 Askeri yapı ile siyasi yapı arasında paralellik kurar.
  • 5 Osmanlı bürokrasisinin ve maliyesinin niteliklerini öğrenir.

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta Ders içeriği ve kaynakları
2.Hafta Osmanlı Hanedanının kökenleri, veraset sistemi ve şehzadelik kurumu
3.Hafta Osmanlı devlet yapısı ve yönetim anlayışı
4.Hafta Osmanlı Sarayı: Bîrûn ve Enderun teşkilatı
5.Hafta Osmanlı Sarayı: Harem
6.Hafta Divan-ı Hümâyûn: Yapısı, üyeleri ve işleyişi
7.Hafta Osmanlı Askeri Teşkilatı I: Osmanlı Kara Ordusu (1300-1600)
8.Hafta Ara Sınav
9.Hafta Osmanlı Askeri Teşkilatı II: Osmanlı Kara Ordusu (1600'den Tanzimat'a Kadar)
10.Hafta Osmanlı Askeri Teşkilatı III: Osmanlı Donanması
11.Hafta Osmanlı Maliye Teşkilatı I: Maliye Bürokrasisi ve Defterhane
12.Hafta Osmanlı Maliye Teşkilatı II: Gelir Kaynakları, Hazine ve Bütçeler
13.Hafta Osmanlı İdari Teşkilatında Modernleşme
14.Hafta Osmanlı Mali Teşkilatında Modernleşme
15.Hafta Osmanlı İlmiye Teşkilatı

  • 1 Vize : 40,000
  • 2 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 3,00 3,00
Ödev 1 10,00 10,00
Final 1 3,00 3,00
Derse Katılım 14 3,00 42,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 14 3,00 42,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 14 3,00 42,00
Ara Sınav Hazırlık 1 15,00 15,00
Final Sınavı Hazırlık 1 15,00 15,00
Toplam : 172,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 6
AKTS : 6,00