Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
TAR511 OSMANLI İKTİSAT TARİHİ 3,00 0,00 0,00 3,00 6,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Yüksek Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Osmanlı Devleti'nin iktisadi yapısını ve zihniyetini tanıtıp bununla ilgili tasarruf ve uygulamaları, Osmanlı toplumunun sosyo-ekonomik yaşantısını öğretmektir.
Dersin İçeriği : Osmanlı Devleti'nin iktisadi zihniyeti, devlet ile ekonomi arasındaki ilişki, toprak ve vergi sistemi, para düzeni, kentte ve kırsal kesimdeki ekonomik organizasyon ve faaliyetler.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Halil İnalcık, Osmanlı İmparatorluğu: Toplum ve Ekonomi, İstanbul 1996.<br />- Halil İnalcık, Osmanlı İmparatorluğu’nun Ekonomik ve Sosyal Tarihi, I-II, İstanbul 2004.<br />- Mehmet Genç, Osmanlı İmparatorluğu'nda Devlet ve Ekonomi, İstanbul 2000.<br />- Şevket Pamuk, Osmanlı İmparatorluğu'nda Paranın Tarihi, İstanbul 2000.<br />- Şevket Pamuk, Osmanlı Ekonomisi ve Kurumları, Toplu Eserler I, İstanbul 2007.<br />- Ömer Lütfü Barkan, Türkiye'de Toprak Meselesi, Toplu Eserleri, İstanbul 1980.<br />- Yavuz Cezar, Osmanlı Maliyesinde Bunalım ve Değişim Dönemi, İstanbul 1986.<br />- Ahmet Tabakoğlu, Gerileme Dönemine Girerken Osmanlı Maliyesi, İstanbul 1985.<br />- Mustafa Akdağ, Türkiye’nin İktisadi ve İçtimai Tarihi, İstanbul 2007.<br />- Halil Cin, Osmanlı Toprak Düzeni ve Bu Düzenin Bozulması, Ankara 1978.
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Teorik Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Bireysel Çalışma
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : -
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Prof. Dr. Cahit Telci
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : -
Dersin Verilişi : Yüzyüze

  • 1 Osmanlı Devleti'nin iktisadi zihniyetini ve yapısını analiz edebilir.
  • 2 Osmanlı Devleti'nin ekonomik durumunu tartışabilir.
  • 3 Osmanlı toprak sistemini analiz edebilir.
  • 4 Osmanlı mali sistemini ve bununla ilgili uygulamaları açıklayabilir.
  • 5 İktisadi durum ile sosyal yapı arasındaki ilişkiyi kavrayabilir.

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Osmanlı Devleti'nin iktisadi zihniyeti, devlet ve ekonomi
2.Hafta *Osmanlı Toprak Rejimi: Tımar ve Mülk topraklar, Vakıf araziler
3.Hafta *Osmanlı vergi sistemi: Şer'i, örfi ve olağanüstü vergiler
4.Hafta *Osmanlı gümrük rejimi: İç ve dış gümrükler
5.Hafta *Toprak ve vergi sisteminde dönüşüm: Malikane ve iltizam uygulaması
6.Hafta *Bütçeler ve gelir kaynakları: Merkez ve eyalet hazineleri
7.Hafta *Osmanlı para düzeni: Darphane, dolaşımdaki paralar ve kredi uygulamaları
8.Hafta *Ara Sınav
9.Hafta *Fiyat devrimi, devalüasyon (tağşiş), narh sistemi, fiyat ve ücretler
10.Hafta *Kent ekonomisi: Loncalar, esnaflar çarşılar ve diğer ticari kompleksler
11.Hafta *Kırsal ekonomi: Pazar ve panayırlar
12.Hafta *Ticaret yolları ve uluslararası ticaret: İpek, baharat ve pamuklu ticareti, limanlar ve nakliye
13.Hafta *Klasik dönemde Osmanlı Devleti'nde zirai üretim ve hayvancılık
14.Hafta *Klasik dönemde Osmanlı Devleti'nde sanayi ve madencilik
15.Hafta *Dönem Sonu Genel Değerlendirme

  • 1 Vize : 40,000
  • 2 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 3,00 3,00
Ödev 2 6,00 12,00
Final 1 3,00 3,00
Derse Katılım 14 3,00 42,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 14 3,00 42,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 14 3,00 42,00
Ara Sınav Hazırlık 1 12,00 12,00
Final Sınavı Hazırlık 1 15,00 15,00
Toplam : 171,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 6
AKTS : 6,00