Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
TAR507 OSMANLILAR VE AKDENİZ DÜNYASI 3,00 0,00 0,00 3,00 6,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Yüksek Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Osmanlı Devleti donanması, denizcilik faaliyetleri, korsanlık hakkında bilgi verilmesi ve Akdeniz'de egemenlik kurmak için giriştiği mücadelelerin açıklanmasıdır.
Dersin İçeriği : Türklerde denizcilik faaliyetleri, Beylikler devri denizciliği, Osmanlı donanması, Tersane-i Amire, denizlerdeki fetihler, Venedik ile deniz savaşları, korsanlık, deniz ticareti
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : - İdris Bostan, Osmanlılar ve Deniz, İstanbul 2007. - İdris Bostan, Osmanlı Bahriye Teşkilatı: XVII. Yüzyılda Tersane-i Amire, Ankara 2003. - John H. Pryor, Akdeniz'de Coğrafya, Teknoloji ve Savaş, İstanbul 2004. - Fernand Braudel, Akdeniz ve Akdeniz Dünyası, C. I-II, İstanbul 1989. - Andrew Hess, Unutulmuş Sınırlar (16. Yüzyıl Akdeniz'inde Osmanlı-İspanyol Mücadelesi), İstanbul 2010. - Yusuf Alperen Aydın, Sultanın Kalyonları, İstanbul 2011. - Catherine Wendy Bracewell, 16. Yüzyılda Adriyatik'te Korsanlık ve Eşkıyalık, (çev. Ayşe Berktay), İstanbul 2009. - Şerafettin Turan, Türkiye-İtalya İlişkileri I, İstanbul 1990. - Palmira Brummett, Osmanlı Denizgücü (Keşifler Çağında Osmanlı Denizgücü ve Akdeniz'de Diplomasi), İstanbul 2009. - Kate Fleet, Erken Osmanlı Döneminde Türk-Ceneviz Ticareti, İstanbul 2009. - Türk Denizcilik Tarihi, (komisyon), İstanbul 2009. - Türkler ve Deniz, (edt. Özlem Kumrular), İstanbul 2007.
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Teorik Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Bireysel Çalışma
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : -
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Doç. Dr. Mikail Acıpınar

  • 1 Osmanlı Devleti'nin deniz politikalarını ve donanma teşkilatını açıklayabilir.
  • 2 Osmanlı Devleti'nin Akdeniz'de genişleme stratejisini izah edebilir.
  • 3 Akdeniz'in fiziksel bütünlüğü ile ilgili tarihsel tartışmaları tartışabilir.
  • 4 Denizcilik ve gemi teknolojisi ile ilgili ana kavramları açıklayabilir.
  • 5 Tarihsel süreç içinde Osmanlı Devleti'nin Akdeniz ülkeleriyle olan ilişkilerini analiz edebilir.
  • 6 Uluslararası ticarette Osmanlı Devleti'nin yerini analiz edebilir.

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları

  • 1 Vize : 40,000
  • 2 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 3,00 3,00
Ödev 1 12,00 12,00
Final 1 3,00 3,00
Derse Katılım 14 3,00 42,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 14 3,00 42,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 14 3,00 42,00
Ara Sınav Hazırlık 1 12,00 12,00
Final Sınavı Hazırlık 1 15,00 15,00
Toplam : 171,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 6
AKTS : 6,00