Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
TAR503 OSMANLI TARİHİNİN KAYNAKLARI I 3,00 0,00 0,00 3,00 6,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Yüksek Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Bu ders, yüksek lisans aşamasındaki öğrencilerin Osmanlı arşivlerinde bulunan belli başlı kaynakları tanıyabilmelerini, bir metin oluşturma sürecinde bu kaynaklarda yer alan bilgileri analiz ederek kullanabilmelerini hedeflemektedir.
Dersin İçeriği : Arşivlerimizdeki belge ve defter türleri, örnek metinler
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Halil İnalcık, Hicri 835 Tarihli Suret-i Defter-i Sancak-i Arvanid, Ankara 1987<br />Nicora Beldiceanu, XIV. Yüzyıldan XVI. Yüzyıla Osmanlı Devleti'nde Timar, çev. M.Ali Kılıçbay, Ankara 1985<br />Heath W. Lowry, Trabzon Şehrinin İslamlaşma ve Türkleşmesi 1461-1583, İstanbul 1981<br />Heath W. Lowry, Studies In Defterology, İstanbul 1992<br />Ömer Lütfi Barkan, Osmanlı İmparatorluğu'nda Zirai Ekonominin Hukuki ve Mali Esasları, Kanunlar I, İstanbul 2001<br />Mübahat Kütükoğlu, "Arşiv Belgelerinin Güvenilirliği", Halil İnalcık Armağanı, İstanbul 2009, ss. 105-125<br />Halil İnalcık, "Osmanlılarda Raiyyet Rüsumu", TTK Belleten, XXIII/42, ss. 575-608<br />Ersin Gülsoy & Mehmet Taşdemir, Vakıf ve Mülk defteri, Ankara 2007<br />Refet Yinanç & Mesut Elibüyük, Kanuni Devri Malatya Tahrir defteri, Ankara 1983<br />397 Numaralı Haleb Livası Mufassal Tahrir Defteri I-II, Ankara 2010.
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Teorik Anlatım, Metin Okuma, Kaynak Tenkidi, Tartışma, Bireysel ve Toplu Çalışma
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : -
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Prof. Dr. Cahit Telci
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : -
Dersin Verilişi : Yüzyüze

  • 1 Osmanlı defter serilerini barındıran arşivler hakkında bilgi verebilir.
  • 2 Klasik dönem Osmanlı tarihi kaynaklarından farklı defter serilerini açıklayabilir.
  • 3 Klasik döneme ait defter serilerinin yazı tipleri, tutuluş tarzları, hazırlanış süreçleri ve gördüğü bürokratik muamelatı analiz edebilir.
  • 4 Bu defterleri okuyup değerlendirebilir.
  • 5 Bu defterlerdeki bilgileri analiz-sentez yöntemiyle tarih araştırmalarında kullanabilir.

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Osmanlı Defter Sisteminin menşei, gelişimi ve ilk örnekler
2.Hafta *XV. Yüzyıl Tahrir Defterleri
3.Hafta *XV. Yüzyıl Tahrir Defterleri
4.Hafta *XVI. Yüzyıl Mufassal Tahrir Defterleri
5.Hafta *XVI. Yüzyıl Mufassal Vakıf Defterleri
6.Hafta *İcmal Defterler
7.Hafta *Yaya Müsellem Defterleri
8.Hafta *Ara sınav
9.Hafta *Avarız Defterleri
10.Hafta *Mühimme Defterleri
11.Hafta *Şer'iye Sicilleri
12.Hafta *Osmanlı Tereke kayıtlarının önemi ve Tereke Defterleri
13.Hafta *Ahkam Defterleri
14.Hafta *Osmanlı Muhasebe Defterleri

  • 1 Vize : 40,000
  • 2 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 3,00 3,00
Ödev 1 10,00 10,00
Final 1 3,00 3,00
Derse Katılım 14 3,00 42,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 14 3,00 42,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 14 3,00 42,00
Ara Sınav Hazırlık 1 15,00 15,00
Final Sınavı Hazırlık 1 15,00 15,00
Toplam : 172,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 6
AKTS : 6,00