Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
TAR590 SEMİNER I 0,00 2,00 0,00 2,00 3,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Yüksek Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Öğrencilerin literatür araştırması yaparak belirli bir konuda bilgi toplama, topladıkları bilgiyi sentezleyerek rapor haline getirip sunmalarını sağlamaktır.
Dersin İçeriği : Danışman öğretim üyesinin denetiminde çalışmak istediği konuya yönelik olarak literatür çalışması, veri toplama, derleme, analiz etme ve sonuçları raporlayarak sunmayı kapsayan faaliyetlerden oluşur.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Seminer konusu ile ilgili kitap ve makaleler yanında şu referans kaynaklarından faydalanılacaktır. • Suraiya Faroqhi, Osmanlı Tarihi Nasıl İncelenir?, (çev. Zeynep Altok), İstanbul 2009. • Yavuz Ercan, Tarih Araştırmalarında Yöntem ve Teknik, Ankara 2009. • Zeynel Dinler, Bilimsel Araştırma ve İnternet’e Bağlı Bilgi Merkezleri, Bursa 2010. • Bilimsel Araştırmada Etik ve Sorunları, Türkiye Bilimler Akademisi, Ankara 2002. • Nazan Özenç Uçak-Hatice Gülşen Birinci, “Bilimsel Etik ve İntihal”, Türk Kütüphaneciliği, 22/2, (2008), s. 187-204.
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Seminer hazırlama, sözlü sunum, tartışma
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : -
Dersi Veren Öğretim Elemanları :
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları :   
Dersin Verilişi :   

  • 1 Verilen bir konuda detaylı literatür araştırması yapabilmek.
  • 2 Topladığı bilgileri sentezleyebilme, analiz edebilmek ve yorumlayabilmek.
  • 3 Ulaştığı sonuçları bilimsel bir rapor haline getirebilmek.
  • 4 Ulaştığı sonuçları topluluk önünde sunabilmek.

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta Seminer konusunun belirlenmesi
2.Hafta Literatür araştırması
3.Hafta Literatür araştırması
4.Hafta Literatür araştırması
5.Hafta Veri toplama
6.Hafta Veri toplama
7.Hafta Veri toplama
8.Hafta Veri toplama
9.Hafta Veri analizi
10.Hafta Veri analizi
11.Hafta Veri analizi
12.Hafta Rapor hazırlama
13.Hafta Rapor hazırlama
14.Hafta Rapor hazırlama
15.Hafta Sunum

  • 1 Seminer : 40,000
  • 3 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Final 1 4,00 4,00
Derse Katılım 14 4,00 56,00
Seminer 1 30,00 30,00
Toplam : 90,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 3
AKTS : 3,00