Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
TAR590 SEMİNER I 0,00 2,00 0,00 2,00 3,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Yüksek Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Öğrencilerin literatür araştırması yaparak belirli bir konuda bilgi toplama, topladıkları bilgiyi sentezleyerek rapor haline getirip sunmalarını sağlamaktır.
Dersin İçeriği : Danışman öğretim üyesinin denetiminde çalışmak istediği konuya yönelik olarak literatür çalışması, veri toplama, derleme, analiz etme ve sonuçları raporlayarak sunmayı kapsayan faaliyetlerden oluşur.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Seminer konusu ile ilgili kitap ve makaleler yanında şu referans kaynaklarından faydalanılacaktır. • Suraiya Faroqhi, Osmanlı Tarihi Nasıl İncelenir?, (çev. Zeynep Altok), İstanbul 2009. • Yavuz Ercan, Tarih Araştırmalarında Yöntem ve Teknik, Ankara 2009. • Zeynel Dinler, Bilimsel Araştırma ve İnternet’e Bağlı Bilgi Merkezleri, Bursa 2010. • Bilimsel Araştırmada Etik ve Sorunları, Türkiye Bilimler Akademisi, Ankara 2002. • Nazan Özenç Uçak-Hatice Gülşen Birinci, “Bilimsel Etik ve İntihal”, Türk Kütüphaneciliği, 22/2, (2008), s. 187-204.
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Seminer hazırlama, sözlü sunum, tartışma
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : -
Dersi Veren Öğretim Elemanları :

  • 1 Verilen bir konuda detaylı literatür araştırması yapabilmek.
  • 2 Topladığı bilgileri sentezleyebilme, analiz edebilmek ve yorumlayabilmek.
  • 3 Ulaştığı sonuçları bilimsel bir rapor haline getirebilmek.
  • 4 Ulaştığı sonuçları topluluk önünde sunabilmek.

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Seminer konusunun belirlenmesi
2.Hafta *Literatür araştırması
3.Hafta *Literatür araştırması
4.Hafta *Literatür araştırması
5.Hafta *Veri toplama
6.Hafta *Veri toplama
7.Hafta *Veri toplama
8.Hafta *Veri toplama
9.Hafta *Veri analizi
10.Hafta *Veri analizi
11.Hafta *Veri analizi
12.Hafta *Rapor hazırlama
13.Hafta *Rapor hazırlama
14.Hafta *Rapor hazırlama
15.Hafta *Sunum

  • 1 Seminer : 40,000
  • 3 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Final 1 4,00 4,00
Derse Katılım 14 4,00 56,00
Seminer 1 30,00 30,00
Toplam : 90,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 3
AKTS : 3,00