Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
TAR501 MODERN TARİH YAZICILIĞI I 3,00 0,00 0,00 3,00 6,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Yüksek Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Bilim, sosyal ve beşeri bilimler, tarih ve metodolojiden bahsedilerek, ortaya konulan farklı yaklaşımlar ve ekollere temas etmek yanında Türk tarih araştırmalarında uygulanan yöntemler, temel sorunlar ve çözüm önerileri hakkında bilgi vermektir.
Dersin İçeriği : Bilim, sosyal ve beşeri bilimler ve tarih alanda ortaya konulan farklı yaklaşımlar ve ekollere temas edildikten sonra, tarihin sosyal bilimler arasında gerek bağımsız, gerekse ilişkili olduğu diğer bilim dallarıyla birlikte ortaya koyduğu metotlar gözden geçirilecektir. Bununla birlikte, özellikle Türk tarihinin bütününü veya analitik yaklaşımla ele alınacak olan belirli kesitlerini incelerken uygulanan araştırma yöntemleri üzerinde durulacaktır. Teorik bilgi yanında, derslerin akışına paralel olarak, tez, kitap, makale ve bildiri örnekleri üzerinde yapılacak incelemelerle Türk tarihine ilişkin araştırmalarda karşılaşılan temel problemler ve çözümleri tespit edilmeye çalışılacaktır.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : • Peter Burke, Tarih ve Toplumsal Kuram, İstanbul 1994. • Theda Skocpol (Editör), Tarihsel Sosyoloji, (çev. Ahmet Fethi), İstanbul 2002. • R. G. Collingwood, Tarihin Tasarımı, Ankara 1996. • Zeki Velidi Togan, Tarihte Usûl, İstanbul 1981. • Tarih yazımında Yeni yaklaşımlar: Küreselleşme ve Yerelleşme, (Derleme), İstanbul 2000. • Tarih Nasıl Yazılır?, (edt. Ahmet Şimşek), İstanbul 2013. • M. Bloch, Tarihin Savunusu ya da Tarihçilik Mesleği, Ankara 1985.
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Teorik Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Bireysel Çalışma
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : -
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Prof. Dr. Turan Gökçe

  • 1 Alana ilişkin gelişmeleri takip ederek, genel eğilimler ve temel problemler hakkında bilgi sahibi olup, bunu ikincil şahıslara öğretebilir.
  • 2 Tarih araştırmalarına ilişkin problem tespit edip çözüm önerisinde bulunabilecek bilgi ve donanıma sahip olur.
  • 3 Tarih biliminin sosyal ve beşeri bilimler arasındaki yerini kavrar.
  • 4 Modern tarihçiliğin gelişiminde belirleyici olan farklı ekolleri de dikkate alarak Türk tarih araştırmalarına uygun yöntem geliştirebilme becerisi kazanır.
  • 5 Alanıyla ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yönetir.

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Dersin Tanımı, Mevcut Çalışmaların Gözden Geçirilmesi ve Konuyla İlgili Kaynakların Tespiti
2.Hafta *Bilim, Sosyal ve Beşeri Bilimler ve Tarih
3.Hafta *Tarih ve Felsefe: Tarih Felsefesi
4.Hafta *Tarih ve Sosyoloji: Sosyal Tarih - Tarihsel Sosyoloji
5.Hafta *Araştırma teknikleri bakımından Tarih ve Sosyoloji
6.Hafta *Tarih ve Antropoloji: Sosyal/Kültürel Antropoloji
7.Hafta *Tarih ve Arkeoloji: Türk Tarihi ve Türk Arkeolojisi
8.Hafta *Ara Sınav
9.Hafta *Tarih ve Coğrafya: Tarihi Coğrafya
10.Hafta *Tarih ve İktisat: İktisat Tarihi
11.Hafta *Modern Türk Tarihçiliğinin Öncüleri - I
12.Hafta *Modern Türk Tarihçiliğinin Öncüleri - II
13.Hafta *Tarih Araştırmalarında Temel Metodolojik Problemler ve Çözüm Önerileri - I
14.Hafta *Tarih Araştırmalarında Temel Metodolojik Problemler ve Çözüm Önerileri - II
15.Hafta *Dönem Sonu Genel Değerlendirme

  • 1 Vize : 40,000
  • 2 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 3,00 3,00
Ödev 1 12,00 12,00
Final 1 3,00 3,00
Derse Katılım 14 3,00 42,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 14 3,00 42,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 14 3,00 42,00
Ara Sınav Hazırlık 1 15,00 15,00
Final Sınavı Hazırlık 1 15,00 15,00
Toplam : 174,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 6
AKTS : 6,00