Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
TIP110-9 TOPLUMSAL DUYARLILIK 14,00 0,00 0,00 1,00 2,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Ders kapsamında yapılacak etkinlikler ile öğretmen adaylarında toplumsal duyarlılık ve farkındalık, işbirliği, dayanışma, etkili iletişim ve öz değerlendirme becerilerini destekleme, toplumsal sorumluluk bilinci ve özgüven oluşturma hedeflenmektedir.
Dersin İçeriği : Topluma hizmet uygulamalarının önemi, toplumun güncel sorunlarını belirleme ve çözüm üretmeye yönelik projeler hazırlama, panel, konferans, kongre, sempozyum gibi bilimsel etkinliklere izleyici, konuşmacı yada düzenleyici olarak katılma, sosyal sorumluluk çerçevesinde çeşitli projelerde gönüllü olarak yer alma, topluma hizmet çalışmalarının okullarda uygulanmasına yönelik temel bilgi ve becerilerin kazanılması.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Aksoy, B., Çetin, T. ve Sönmez, Ö. F. (2009). Topluma hizmet uygulamaları. Ankara: Pegem A Yayıncılık.
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : sunum
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : proje hazırlama
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Doç. Dr. Elif Ünsal Avdal
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : yok
Dersin Verilişi : proje hazırlama

  • 1 topluma hizmet uygulamalarının önemini kavrayacak.
  • 2 sosyal ve güncel sorunların farkına varacak.
  • 3 sorunların çözümüne yönelik projeler üretebilecek.
  • 4 toplumu bilgilendirme adına düzenlenen konferans, panel, kongre vb. etkinliklere gönüllü olarak katılabilecek.
  • 5 üniveristedeki topluma hizmet uygulamalarına yönelik bilgi ve becerilerin gerekliliğini anlayabilecek.

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Topluma hizmet uygulamalarının tanımı ve önemi
*..........
*..............
*............
*...........
2.Hafta *Toplumun güncel sorunlarını belirleme
*....
*......
*..........
*.........
3.Hafta *Projenin tanımı ve proje hazırlama aşamaları
*.........
*..........
*..........
*.......
4.Hafta *Bireysel rapor, etkinlik raporu ve proje raporu hazırlamaya ilişkin bilgiler
*....
*.....
*......
*.......
5.Hafta *Toplumun güncel sorunlarına çözüm üretmeye yönelik projelerin tartışılması
*....
*.......
*.......
*.........
6.Hafta *Projelerin yürütülmesine yönelik çalışmalar yapılması
*......
*.....
*......
*.....
7.Hafta *Topluma hizmet çalışmalarının üniversitelerde uygulanmasına yönelik temel bilgi ve becerilerin kazanılması
*......
*......
*.......
*..........
8.Hafta *Projelerin önerilerinin tartışılması
*....
*....
*....
*....
9.Hafta *Arasınav haftası
10.Hafta *Projelerin yürütülmesi
11.Hafta *projenin yürütülmesi
12.Hafta *projenin yürütülmesi
13.Hafta *projenin yürütülmesi
*.......
*........
*.........
*............
14.Hafta *proje yürütülmesi
*.......
*......
*....
*....
15.Hafta *Projelerin sunumu ve değerlendirilmesi
*..........
*.......
*......
*........
16.Hafta *Dönem sonu sınavı
*.......
*.......
*......
*........

  • 1 Ara Sınav (Bütünlemede Kullanılan) : 40,000
  • 2 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 2,00 2,00
Derse Katılım 14 1,00 14,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 14 1,00 14,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 14 2,00 28,00
Uygulama / Pratik Sonrası Biresysel Çalışma 0 0,00 0,00
Final 1 2,00 2,00
Toplam : 60,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 2
AKTS : 2,00