Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
YBA203 GERİATRİK PSİKİYATRİ 2,00 0,00 0,00 2,00 2,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Önlisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Yaşlıda mental sağlığın yükseltilmesi ve mental sağlığın değerlendirilmesi, yaşlıda görülen mental hastalıkların tedavisi, bakımı ve rehabilitasyon çalışması için danışma teknikleri, krize müdahale ile ilgili becerileri kazandırmayı amaçlar.
Dersin İçeriği : Geriatrik psikiyatriye giriş,temel kavramlar,Ruhsal bozukluklarda tanı ve sınıflandırma, Kişilik bozuklukları, Organik ve ruhsal bozukluklar, Yaşlılıkta şizofrenik,paranoid ve diğer psikotik bozukluklar, Yaşlılıkta Depresyon-anksiyete-somatoform ve disosiyatif bozukluklar, Psikoaktif madde kullanımına bağlı ruhsal bozukluklar, Duygulanım bozuklukları, Duygudurum (mizaç) Bozuklukları, Yaşlılarda yeme ve uyku bozuklukları, Yaşlılarda cinsellik ve sorunlar, Geriatrik Psikiyatride rehabilitasyon, Özkıyımlar.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Ruh Sağlığı ve Bozuklukları, Orhan Öztürk,aylin Uluşahin Ankara, 2011 Psikiyatri Hemşireliği El Kitabı, Nebahat Kum, İstanbul, 1996
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Data show cihazı -Video filmleri -Flip chart
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : Yok
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Öğr. Gör. Dilek Ayakdaş Dağlı
Öğr. Gör. Dr. Ayşe Büyükbayram
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : -
Dersin Verilişi : Yüz yüze

  • 1 Geriatrik psikiyatri ile ilgili temel kavram ve yaklaşımlar hakkında bilgi sahibi olur.
  • 2 Geriatrik psikiyatri ile ilgili temel kavram ve yaklaşımları açıklar.
  • 3 Geriatrik psikiyatri ile ilgili temel kavramları tanımlar.
  • 4 Geriatrik psikiyatriye ilişkin temel kavramlar arasındaki ilişkileri açıklar.
  • 5 Ruh sağlığının yükseltilmesi, geliştirilmesi, tedavi ve rehabilitasyonunda bilgilerini uygular.
  • 6 Ruhsal sağlığı bozulmuş yaşlı bireylerle iletişim sürecini yapılandırır

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Geriatrik psikiyatriye giriş,temel kavramlar
2.Hafta * Ruhsal bozuklukların sınıflandırması ve genel belirtileri
3.Hafta * Kişilik bozuklukları
4.Hafta * Organik ruhsal bozukluklar
5.Hafta * Yaşlılıkta şizofrenik,paranoid ve diğer psikotik bozukluklar
6.Hafta *Yaşlılıkta şizofrenik,paranoid ve diğer psikotik bozukluklar
7.Hafta * Yaşlılıkta Depresyon-anksiyete-somatoform ve disosiyatif bozukluklar
8.Hafta * Ara sınav
9.Hafta *Psikoaktif madde kullanımına bağlı ruhsal bozukluklar
10.Hafta *Duygulanım bozuklukları
11.Hafta * Duygudurum (mizaç) Bozuklukları
12.Hafta *Yaşlılarda yeme ve uyku bozuklukları ı
13.Hafta * Ruh sağlığı ve savunma mekanizmaları
14.Hafta *Geriatrik Psikiyatride rehabilitasyon Özkıyımlar
15.Hafta *Final sınav

  • 1 Vize : 50,000
  • 2 Final : 50,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 1,00 1,00
Final 1 1,00 1,00
Derse Katılım 14 2,00 28,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 14 1,00 14,00
Ara Sınav Hazırlık 1 8,00 8,00
Final Sınavı Hazırlık 1 10,00 10,00
Toplam : 62,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 2
AKTS : 2,00