Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
YBA502 DAVRANIŞ BİLİMLERİ 2,00 0,00 0,00 2,00 2,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Önlisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : İnsan psikolojisine girişi anlatmak ve öğrencilerin temel düzeyde bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır. Psikoloji, teorik ve pratik olarak iki açıdan ele almak olup, psikolojiye giriş niteliğinde teorik bilgilere değinilerek, gerek vaka örneklerinden, gerek de canlandırmalarla pratik olarak öğretmektir.
Dersin İçeriği : Psikolojiye ve İnsan Psikolojisine giriş
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar :
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Power Point sunum, Ders notları, Canlandırma, Beyin fırtınası, Tartışma.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : -
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Öğr. Gör. Sevil Yılmaz
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : -Öğretim görevlisi Sevil YILMAZ
Dersin Verilişi : Yüz yüze

 • 1 Duyuların, algının ve dikkatin psikolojik süreçlerini tartışabilecektir.
 • 2 Öğrenme kuramlarını tartışabilecektir.
 • 3 Koşullu öğrenmenin tanımını yapabilir ve gündelik yaşama uyarlayabilir.
 • 4 Edimsel öğrenmenin tanımını yapabilir ve nelerden etkilendiğini anlatabilir.
 • 5 Zekânın nasıl geliştiğini, nelerden etkilendiğini ve nasıl ölçüldüğünü tartışabilecektir.
 • 6 Zekânın çeşitlerini ve zekâ kuramcılarını tartışabilir.
 • 7 Türkiye’de zekânın hangi testlerle ölçüldüğünü, hangi tür zekânın sonuçlarına ulaşılabildiğini anlatabilir.
 • 8 Psikoseksüel, Psikososyal, Ahlaki Gelişim Kuramlarını tartışabilecektir.
 • 9 Kişilik kuramlarını ve kişilik testlerini tartışabilirler.
 • 10 Kişiliği oluşturan faktörlerin neler olduğunu, nasıl oluştuğunu anlatabilir.
 • 11 Psikodinamik kuramın, Varoluşsal kuramın ve Bilişsel-Davranışçı kuramın kişiliği nasıl anımladığını ayırt ederler.
 • 12 Kişiliği ölçmek için Türkiye’de ve dünyada kullanılan projektif testleri ve kişilik testlerin adlarını ve işlevlerini tartışabilir.
 • 13 Önyargı, tutum, kültürel farklılıkların insan ilişkilerine nasıl yansıdığını yorumlarlar.
 • 14 Kişilik bozukluklarını tanımlar ve tartışabilir.
 • 15 Kişilik bozukluklarının çeşitlerini ve nedenlerini anlatabilir.
 • 16 Kişilik bozukluklarının ayırt edici özelliklerini betimler ve bunlar için hangi tedavi yöntemlerinin iyileştirici olduğunu yorumlar.
 • 17 Multidisipliner yaklaşımla sağlık psikolojisinin geldiği noktayı yorumlar.
 • 18 Hasta-hekim ilişkisi içinde sağlık psikologlarının yerini ve iş tanımını yapar.

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Duyular, algı ve dikkatin psikolojik süreçleri
2.Hafta *Öğrenme kuramları
3.Hafta *Koşullu öğrenmenin tanımı ve gündelik yaşama uyarlayabilme
4.Hafta *Edimsel öğrenmenin tanımı ve nelerden etkilendiği
5.Hafta *Zekânın nasıl geliştiği, nelerden etkilendiği ve nasıl ölçüldüğü.
6.Hafta *Zekânın çeşitleri ve zekâ kuramcıları.
7.Hafta *Türkiye’de zekânın hangi testlerle ölçüldüğü, hangi tür zekânın sonuçlarına ulaşılabildiği
8.Hafta *Ara sınav
9.Hafta *Psikoseksüel, Psikososyal, Ahlaki Gelişim Kuramları.
10.Hafta *Kişilik kuramları ve kişilik testleri
11.Hafta *Kişiliği oluşturan faktörlerin neler olduğu, nasıl oluştuğu.
12.Hafta *Psikodinamik kuramın, Varoluşsal kuramın ve Bilişsel-Davranışçı kuramın kişiliği nasıl tanımladığı.
13.Hafta *Önyargı, tutum, kültürel farklılıkların insan ilişkilerine nasıl yansıdığı.
14.Hafta *Kişilik bozuklukları ve kişilik bozukluklarının çeşitleri ve nedenleri.
15.Hafta *Final Sınavı

 • 1 Vize : 50,000
 • 2 Final : 50,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Final Sınavı Hazırlık 1 12,00 12,00
Ara Sınav Hazırlık 1 10,00 10,00
Derse Katılım 14 2,00 28,00
Final 1 2,00 2,00
Vize 1 2,00 2,00
Toplam : 54,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 2
AKTS : 2,00