Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
YBA503 İLETİŞİM BECERİLERİ 2,00 0,00 0,00 2,00 4,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Önlisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Etkili iletişim
Dersin İçeriği : Sözlü ve sözsüz iletişim
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar :
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Anlatım, uygulama
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : Yok
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Yalçın
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : Yrd. Doç. Dr. Melek PEHLİVAN
Dersin Verilişi : Yüz yüze

 • 1 İletişim bilimine ilişkin temel kavramları ifade edebilir.
 • 2 İletişim kavramını tanımlayarak eğitim öğretim süreçleriyle olan ilişkisini açıklayabilir.
 • 3 İletişim sürecinin öğelerini açıklar.
 • 4 İletişim türlerini bilerek ve sözlü ve sözsüz iletişimin temel öğelerini ayırt edebilir.
 • 5 Etkili iletişim kurabilmenin temel gereklerini açıklar.
 • 6 Mesaj düzenleme ilkelerini sıralar.
 • 7 Konuşma ve dinleme becerilerini ifade eder.
 • 8 Empatiye dayalı iletişimin önemine dayanarak iletişim çatışmalarını ortadan kaldırmaya yönelik çözüm önerileri geliştirir.
 • 9 Etkili iletişimin önündeki engelleri açıklar ve iletişim sürecinin kaynakla ilgili engellerini ifade eder.
 • 10 Etkili konuşma ve etkili dinlemenin önündeki engelleri bilerek mesajın kodlanmasına, İletişim kanalına, alıcıya ve geribildirime yönelik engelleri tanımlar

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *İletişim bilimine ilişkin temel kavramlar
2.Hafta *İletişim kavramı ve eğitim öğretim süreçleriyle olan ilişkisi.
3.Hafta *İletişim sürecinin ögeleri
4.Hafta *İletişim türleri, sözlü ve sözsüz iletişimin temel ögeleri.
5.Hafta *Etkili iletişim kurabilmenin temel gerekleri
6.Hafta *Mesaj düzenleme ilkeleri
7.Hafta *Konuşma ve dinleme becerileri.
8.Hafta *Ara sınavı
9.Hafta *
Empatiye dayalı iletişimin önemine dayanarak iletişim çatışmalarını ortadan kaldırmaya yönelik çözüm önerileri.


10.Hafta *Etkili iletişimin önündeki engeller ve iletişim sürecinin kaynakla ilgili engelleri.
11.Hafta *Empatiye dayalı iletişimin önemine dayanarak iletişim çatışmalarını ortadan kaldırmaya yönelik çözüm önerileri.
12.Hafta *Etkili iletişimin önündeki engeller ve iletişim sürecinin kaynakla ilgili engelleri.
13.Hafta *
Etkili konuşma ve etkili dinlemenin önündeki engeller, mesajın kodlanmasına, İletişim kanalına, alıcıya ve geribildirime yönelik engeller.
14.Hafta *Etkili konuşma ve etkili dinlemenin önündeki engeller, mesajın kodlanmasına, İletişim kanalına, alıcıya ve geribildirime yönelik engeller.
15.Hafta *Final sınavı

 • 1 Vize : 50,000
 • 2 Final : 50,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 2,00 2,00
Final 1 2,00 2,00
Derse Katılım 15 2,00 30,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 14 3,00 42,00
Ara Sınav Hazırlık 1 15,00 15,00
Final Sınavı Hazırlık 1 20,00 20,00
Toplam : 111,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 4
AKTS : 4,00