Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
IAY110 FARMAKOLOJİ 2,00 0,00 0,00 2,00 2,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Önlisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : İlaçlar hakkında bilgi sahibi olmak
Dersin İçeriği : İlaçlar ve vücut sistemleri
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Farmakoloji
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Anlatım
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : Yok
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Doç. Dr. Nergiz Hacer Turgut
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : Eczacılık Fakültesi Öğretim Üyeleri
Dersin Verilişi : Anlatım

  • 1 İlacın tanımı, temel özellikleri ve elde edildiği kaynakları öğrenebilme. İlaçları sınıflandırabilme, doz kavramı ve ilacın etkisini değiştiren faktörleri öğrenerek uygulamadaki önemini kavrayabilme.
  • 2 İlaçların uygulama yollarını ve vücuda girdikten sonra geçirdiği emilim, dağılım, metabolizma ve itrah aşamalarını ve bu bilgilerin pratik önemini kavrayabilme.
  • 3 İlaçların etki mekanizmalarını, diğer ilaçlarla etkileşmeleri ile yan ve toksik etkilerini kavrayabilme
  • 4 Anatomi-fizyoloji bilgisi kapsamında otonomik sinir sistemi temel fonsiyonlarını kavrayabilme
  • 5 Parasempatik ve sempatik sinir sistemini ilgilendiren ilaçları sınıflandırabilme, etki mekanizmalarını, basit farmakodinamik/farmakokinetik özelliklerini, endikasyon/kontrendikasyon, yan ve toksik etkileri ile kritik ilaç etkileşimlerini kavrayabilme
  • 6 Hipertansiyon, kalp yetmezliği, aritmi ve anjina pektoriste kullanılan ilaçları bilme ve bunların etki mekanizmaları, ciddi ilaç etkileşimleri, yan etkiler ve kontrendike olduğu durumları kavrayabilme.
  • 7 Santral sinir sistemi fonsiyonlarını öğrenerek bu sistemle ilgili fonksiyonel bozukluklar sonucu oluşan patolojilerin tedavisinde kullanılan ilaçları sınıflandırabilme, etki mekanizmaları, basit farmakodinamik/faramakokinetik özellikleri, endikasyon/kontrendikasyonları, yan ve toksik etkileri ile kritik ilaç etkileşimlerini kavrayabilme

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Farmakolojiye Giriş Farmakokinetik (Absorpsiyon, Dağılım, Metabolizma, İtrah)
2.Hafta *Farmakodinami (Reseptör kavramı, reseptör tipleri, İlaçların etki mekanizmaları,)
3.Hafta *İlaç etkileşmeleri ve İlaçların yan ve toksik etkileri
4.Hafta *Otonom sinir sistemine giriş
5.Hafta *Parasempatomimetik ilaçlar Parasempatolitik ilaçlar
6.Hafta *Sempatomimetik ilaçlar Sempatolitik ilaçlar
7.Hafta *Antihipertansif ilaçlar
8.Hafta *Vize
9.Hafta *Kalp yetmezliğinde kullanılan ilaçlar
10.Hafta *Anjina pektoris tedavisinde kullanılan ilaçlar Antiaritmik ilaçlar
11.Hafta *Sedatif-hipnotik ilaçlar Anksiyete tedavisinde kullanılan ilaçlar Antidepresan ilaçlar
12.Hafta *Antipsikotik ilaçlar
13.Hafta *Opioid analjezikler Genel anestezikler
14.Hafta *Genel değerlendirme

  • 1 Vize : 50,000
  • 2 Final : 50,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 2,00 2,00
Final 1 2,00 2,00
Ara Sınav Hazırlık 8 2,00 16,00
Final Sınavı Hazırlık 15 2,00 30,00
Toplam : 50,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 2
AKTS : 2,00