Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
IAY104 TRAVMA 2,00 2,00 0,00 3,00 4,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Önlisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Travma vakalarında ve çevresel acillerde acil bakım uygulama ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği : Genel ve sistem travma olgularında değerlendirme ve acil yaklaşım, çevresel acillerde ve zehirlenmelerde acil bakım uygulamak.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : 1. Tintinalli’s Emergency Medicine: A Comprehensive Study Guide, Tintinalli JE, Stapczynski JS, Ma OJ, Yealy DM, Meckler GD, Cline DM (editörler), 8.baskı. McGraw-Hill Education, 2016, 23-29. 2. PHTLS: prehospital trauma life support / Prehospital Trauma Life Support Committee of The National Association of Emergency Medical Technicians in cooperation with the Committee on Trauma of the American College of Surgeons. Chapter 6 Scene Assessment. Eighth edition, 2016. 1. Paramedikler için Hastane Öncesi Acil Tıp Kapsamlı Başvuru Kitabı. Yavuz S, Yavuz G (editörler), Ankara Nobel Tıp Kitapevleri, Ankara, 2017, 972-976. Ekşi A. Kitlesel Olaylarda Hastane Öncesi Acil Sağlık Hizmetleri Yönetimi, 3. Basım, Kitapana, İzmir, 2015, 218-239. 3. Hemşire, Tekniker ve Teknisyenlere Yönelik Travma ve Resüsitasyon Kursu Kitabı. Şelimen D, Özşahin A, Gürkan A, Taviloğlu K (editörler), Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Derneği, Kuban matbaacılık, Ankara, 2008, 213-235. 4. Gürler M. Afetlerde Acil Yardım ve Triyaj. İçinde: Ambulans ve Acil Bakım Teknikerleri (Paramedik) için Temel Konular ve Tedavi Yaklaşımları. Dağlı R, Karabulut A, Karabeyoğlu M (editörler), EMA Tıp Kitabevi, İstanbul, 2016, 329-335. 5. Hastane Öncesi Acil Tıbbi Yardım ve Bakım Akış Şemaları. Erişim Tarihi: 05.03.2018 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2009/03/20090326-4-1.pdf 6. Hasta ve Yaralıların Acil Bakımı ve Nakledilmesi, Amerikan Ortopedik Cerrahlar Akademisi, Türkçe 2. baskı. Mısırlı Matbaası, İstanbul, 1996, 475-478. 7. TC Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Sağlık Çalışanları Temel Eğitim Kitabı. Sistem Ofset, Ankara, 2015, 295-301. 8. Trauma Case Studies for the Paramedic ISBN-10: 0763725838 ISBN-13: 9780763725839 ISBN: 0763725838 9. “Paramedik” ( Ambulans ve Acil Bakım Teknikerleri İçin), S.Uçan, S. Çelikli, N.Üstünkarlı Baruş, G.Ersoy, İzmir, 2000. 10. “Nancy Caroline's Emergency Care in the Streets” - USA Version ISBN-10: 0763729078 ISBN-13: 9780763729073
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Anlatım, Uygulama, Vaka Çalışması, Rol Play
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : Yok
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Öğr. Gör. Neşe Can Mercan
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : Öğtr. Gör. Neşe Can MERCAN
Dersin Verilişi : Yüz yüze

 • 1 Travma Vakalarına Genel Yaklaşımı Uygulamak,
 • 2 Dış Kanamalarda Acil Bakım Uygulamak
 • 3 Yüz Ve Boyun Yaralanmalarında Acil Bakım Uygulamak
 • 4 Kafa Yaralanmalarında Acil Bakım Uygulamak
 • 5 Omurga Yaralanmalarında Acil Bakım Uygulamak
 • 6 Göğüs Yaralanmalarında Acil Bakım Uygulamak
 • 7 Karın Yaralanmalarında Acil Bakım Uygulamak
 • 8 Pelvis Yaralanmalarında Acil Bakım Uygulamak
 • 9 Ekstremite Yaralanmalarında Acil Bakım Uygulamak
 • 10 Zehirlenmelerde Acil Bakım Uygulamak
 • 11 Çevresel Acillerde Bakım Uygulamak

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Dersin Tanıtımı: Giriş, Amaç ve Öğrenim Hedefleri Travma Vakalarına Genel Yaklaşım
2.Hafta *Dış Kanamalarda Acil Bakım Uygulamak
3.Hafta *Dış Kanamalarda Acil Bakım Uygulamak
4.Hafta *Yüz, Boyun ve Kafa Yaralanmalarında Acil Bakım Uygulamak
5.Hafta *Yüz, boyun ve kafa yaralanmalarında acil bakım uygulamak
6.Hafta *Omurga Yaralanmalarında Acil Bakım Uygulamak
7.Hafta *Omurga Yaralanmalarında Acil Bakım Uygulamak
8.Hafta *Vize
9.Hafta *Göğüs Yaralanmalarında Acil Bakım Uygulamak Karın Yaralanmalarında Acil Bakım Uygulamak
10.Hafta *Göğüs Yaralanmalarında Acil Bakım Uygulamak Karın Yaralanmalarında Acil Bakım Uygulamak
11.Hafta *Pelvis ve Ekstremite Yaralanmalarında Acil Bakım Uygulamak
12.Hafta *Pelvis Yaralanmalarında Acil Bakım Uygulamak
13.Hafta *Ekstremite Yaralanmalarında Acil Bakım Uygulamak
14.Hafta *Zehirlenmelerde Acil Bakım Uygulamak
15.Hafta *Çevresel Acillerde Bakım Uygulamak 1 Çevresel Acillerde Bakım Uygulamak 2

 • 1 Vize : 50,000
 • 2 Final : 50,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 2,00 2,00
Final 1 2,00 2,00
Derse Katılım 15 2,00 30,00
Uygulama / Pratik 15 2,00 30,00
Ara Sınav Hazırlık 1 15,00 15,00
Final Sınavı Hazırlık 1 20,00 20,00
Vaka Çalışması 5 7,00 35,00
Toplam : 134,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 4
AKTS : 4,00