Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
IAY503 İLETİŞİM BECERİLERİ 2,00 0,00 0,00 2,00 2,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Önlisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Etkili iletişim
Dersin İçeriği : Sözlü ve sözsüz iletişim
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : İletişim Becerileri
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Anlatım, uygulama
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : Yok
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Ahmet Doğuhan Altaş
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : .
Dersin Verilişi : Anlatım

 • 1 İletişim bilimine ilişkin temel kavramları ifade edebilir.
 • 2 İletişim kavramını tanımlayarak eğitim öğretim süreçleriyle olan ilişkisini açıklayabilir.
 • 3 İletişim sürecinin öğelerini açıklar.
 • 4 İletişim türlerini bilerek ve sözlü ve sözsüz iletişimin temel öğelerini ayırt edebilir.
 • 5 Etkili iletişim kurabilmenin temel gereklerini açıklar.
 • 6 Mesaj düzenleme ilkelerini sıralar.
 • 7 Konuşma ve dinleme becerilerini ifade eder.
 • 8 Empatiye dayalı iletişimin önemine dayanarak iletişim çatışmalarını ortadan kaldırmaya yönelik çözüm önerileri geliştirir.
 • 9 Etkili iletişimin önündeki engelleri açıklar ve iletişim sürecinin kaynakla ilgili engellerini ifade eder.
 • 10 Etkili konuşma ve etkili dinlemenin önündeki engelleri bilerek mesajın kodlanmasına, İletişim kanalına, alıcıya ve geribildirime yönelik engelleri tanımlar

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Dersin detaylı olarak tanıtımı ve kapsamı; program içindeki yeri ve mesleki açıdan katkıları, Genel olarak üzerinde durulacak noktalar açılanır
2.Hafta *Etkili dinleme becerisi ve bunu engelleyebilecek noktaların üzerinde durulur.
3.Hafta *Kendini doğru ve etkin şekilde ifade etme ve “Johari penceresi” tekniğiyle kendini tanıma açma alıştırmaları
4.Hafta *Etkili iletişim içindeki kendini doğru ifade etme ve sağlıklı iletişim mesajı oluşturma.
5.Hafta *Öfke nedir? Onu besleyne faktörleri farkına varma ve kontrol etme.
6.Hafta *Kendini ifade etme şekilleri, pasif, aktif ve agresif tarzlar. Eleştiri yapma ve onu kullanma.
7.Hafta *Tartışma kavramı ve sağlıklı tartışabilme yolları.
8.Hafta *Vize
9.Hafta *Dönem arası konuların genel tekrarı
10.Hafta *Toplumsal güç türleri ve bu farklılıklarının iletişime etkisi
11.Hafta *Çatışma ve çatışmayı önleme yolları
12.Hafta *Toplulukla etkili iletişim kurma yolları ve etkin konuşma.
13.Hafta *Kadın erkek arasındaki iletişim
14.Hafta *Çocuklarla iletişim

 • 1 Vize : 50,000
 • 2 Final : 50,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 2,00 2,00
Final 1 2,00 2,00
Derse Katılım 15 2,00 30,00
Ara Sınav Hazırlık 1 15,00 15,00
Final Sınavı Hazırlık 1 15,00 15,00
Toplam : 64,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 2
AKTS : 2,00