Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
CHE101 MÜHENDİSLER İÇİN KİMYA 3,00 2,00 0,00 4,00 7,00

Ders Detayı
Dersin Dili : İngilizce
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Kimya biliminin temel yöntem ve kavramlarını tanıtmak, edindiği bilgileri kullanarak analiz ve sentez yapabilme kabiliyetini geliştirmek ve mesleki yaşamında kullanabilme becerisi kazandırmaktır.
Dersin İçeriği : Atomlar, Moleküller ve İyonlar; Kimyasal Denklemlerde ve Formüllerde Hesaplamalar: Bileşiklerin Kütlesi ve Mol Kavramı; Maddenin Gaz Hali: Gaz Kanunları; Termokimya; Atomun Kuantum Teorisi; Elektron Dağılımı ve Periyodik Tablo: Atomların Elektronik Yapısı; İyonik ve Kovalent Bağlanma; Maddenin Fazları: Sıvılar ve Katılar; Çözeltiler; Kimyasal Tepkimelerin Hızları; Asitler ve Bazlar
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : 1. Darrell Ebbing, Steven D. Gammon; General Chemistry, 9th Edition; 2007; Houghton Mifflin; ISBN-10: 0618857486, ISBN-13: 978-0618857487. 2. Genel Kimya, R. H. Petrucci, W. S. Harwood, Palme Yayıncılık (8. Baskı), Çeviri Editörleri: Tahsin Uyar ve Sepil Aksoy. 3. Genel Kimya, R. Chang, Palme Yayıncılık, (4. Baskı), Çeviri Editörleri: Tahsin Uyar, Sepil Aksoy ve Recai İnam.
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Sözlü ve yazılı anlatım, soru-cevap, elektronik ortamda yapılan sunumlar, animasyonlar ve kısa filmler, ev ödevleri, haftalık düzende laboratuvarda yapılan deneyler.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar :
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Prof. Dr. Şerafettin Demiç

  • 1 Anlamlı rakamları tanıma ve kullanabilme, bileşikleri tanıma ve isimlendirme, maddenin özellikleri, periyodik cetveli kullanma ve yorumlama,
  • 2 Kimyasal tepkimeler ve stokiyometrik ilişki kurma, mol kavramı, kimyasal hesaplamalar yapma, kimyasal bileşikleri adlandırma ve atom modelleri ile ilgili teorileri inceleme,
  • 3 Sıvı çözeltilerin ve gazların özelliklerini açıklayan farklı teoriler inceleme, bunlarla ilgili uygulama yapma ve problem çözme,
  • 4 Isı, iş, entalpi, iç enerji gibi termodinamik kavramları inceleme ve bunlarla ile ilgili uygulamalar yapma,
  • 5 Atomların elektronik yapısı ile ilgili teoriler, bağ kavramı, kimyasal bağ teorilerinin açıklanması ve kullanılması, kimyasal bileşiklerin geometrik yapıları ve bu yapıların üç boyutlu gösterilmesi,
  • 6 Maddenin hallerinin incelenmesi, katı, sıvı ve gaz halindeki maddelerin özelliklerini belirleyen faktörlerin açıklanması, çözeltiler ve özellikleri,
  • 7 Kimyasal tepkime hızları, kimyasal tepkimelerde kinetik değişimler, kimyasal denge kavramı ve açıklanması,
  • 8 Asitlik ve bazlık kavramları, bunları açıklayan farklı teorilerin incelenmesi, asit-baz tepkimeleri ve ilgili problemlerin çözülmesi.

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları

  • 1 Vize : 40,000
  • 4 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 1,00 1,00
Final 1 1,00 1,00
Laboratuvar 8 12,00 96,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 10 5,00 50,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 5 5,00 25,00
Ara Sınav Hazırlık 1 6,00 6,00
Final Sınavı Hazırlık 1 8,00 8,00
Ev Ödevi 4 8,00 32,00
Bütünleme 1 5,00 5,00
Toplam : 224,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 7
AKTS : 7,00