Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
ADS102 FARMAKOLOJİ 2,00 0,00 0,00 2,00 2,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Önlisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : İlaçların genel özelliklerini, tedavi edici etkiyi nasıl oluşturduklarını, advers etkilerini nasıl ortaya çıkardıklarını hem genel olarak, hem de her ilaç grubuna özel şekilde öğreneceklerdir.
Dersin İçeriği : İlaçların keşfi, genel özellikleri, vücutta geçirdikleri biyolojik süreçler, etki mekanizmaları gibi ana farmakoloji konularının öğrenilmesi hedeflenmiştir.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : 1. Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji, Ed. Oğuz Kayaalp, Pelikan Yayıncılık, Ankara, 2009
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Slayt eşliğinde konu anlatımı Bilgi düzeyini anlamaya yönelik sorular Bir önceki dersin en önemli noktalarını hatırlatmak için sorulacak sorular Önceki derslerle anlatılanları o andaki anlatılanlarla birleştirecek sorular
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : yok
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Prof. Dr. Cüneyt Kemal Buharalıoğlu
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : yok
Dersin Verilişi : Yüz yüze

 • 1 Farmakolojiye giriş, farmakolojide genel kavramlar, farmakoloji genel ve özel terimleri öğrenmek
 • 2 İlaçlar hakkında genel bilgileri öğrenmek.
 • 3 Otonom sinir sistemi ile ilgili ilaçları öğrenmek.
 • 4 Otakoidlerin ilaç etki mekanizmasındaki önemini öğrenmek
 • 5 Kardiyovasküler sistem ile ilgili İlaçları öğrenmek
 • 6 Endokrin sistem ilaçlarını öğrenmek
 • 7 Santral sinir sistemi ile ilgili İlaçları öğrenmek
 • 8 Kemoterapötik ilaçları öğrenmek
 • 9 İlaç alerjisi konularını değerlendirebilecektir.

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Farmakolojiye giriş
2.Hafta *İlaçların farmasötik şekilleri ve alım yolları
3.Hafta *Famakokinetik ve farmakodinami
4.Hafta *Otonom sinir sistemi
5.Hafta *Kardiyovasküler sistem ilaçları - 1
6.Hafta *Kardiyovasküler sistem ilaçları- 2
7.Hafta *Endokrin sistem ilaçları
8.Hafta *Ara sınav
9.Hafta *Santral sinir sistem ilaçları - 1
10.Hafta *Sanral sinir sistem ilaçları - 2
11.Hafta *Kemoterapotikler - 1
12.Hafta *Kemoterapotikler - 2
13.Hafta *Anti inflamatuvar ilaçlar
14.Hafta *Gastrointestinal sistem ilaçları
15.Hafta *Antineoplastik ilaçlar

 • 1 Vize : 50,000
 • 2 Final : 50,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 2,00 2,00
Final 1 2,00 2,00
Derse Katılım 14 3,00 42,00
Ara Sınav Hazırlık 1 2,00 2,00
Final Sınavı Hazırlık 1 2,00 2,00
Toplam : 50,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 2
AKTS : 2,00