Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
ULI511 GEÇMİŞTEN BUGÜNE KAFKASYA VE ORTA ASYA 3,00 0,00 0,00 3,00 6,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Yüksek Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Kafkasya ve Orta Asya hakkında temel tarihsel, siyasal, iktisadi, kültürel bilgileri sunmak.
Dersin İçeriği : Kafkasya Halkları, Transkafkasya kavramı, Gürcistan tarihi, Ermeni tarihi, Azerbaycan tarihi, Kuzey Kafkasya, Rus Çarlığı ve Sovyet idaresinde Kafkasya, Orta Asya kavramı, Eski Türkler, Orta Asya'da İslam, Moğollar, Timur, Rus ve Çin çekişmesi, Bağımsız Orta Asya
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Olivier Roy, Yeni Orta Asya-Ulusların İnşası Olivier Roy, Afganistan'da Direniş ve İslam Michael Jan, İmparatorluklar Beşiği Orta Asya John Baddeley, The Russian Conguest of Caucasus Yılmaz Altuğ, Çin Sorunu Akdes Nimet Kurat, Rusya Tarihi Lev Gümilov, Eski Türkler Lev Gümilov, Hazar Çevesinde Bin Yıl Lev Gümilov, Hunlar Ekber Necef, Karahanlılar Erdoğan Merçil, Büyük Selçuklu Devleti Sencer Divitçioğlu, Kök Türkler Sencer Divitçioğlu, Oğuzdan Selçukluya Ümit Hassan, Eski TürkToplumu Üzerine İncelemeler Zuhuri Danışman, Osmanlı İmparatorluğu Tarihi, Cilt 1. Peter Golden, Türk Halkları Tarihi Wilhelm Bartold, Moğol İstilasına Kadar Orta Asya İbrahim Kafesoğlu, Harzemşahlar Devleti Tarihi İsmail Berkok, Tarihte Kafkasya Niko Berdzenishvili & Simon Canashia, Gürcüstan Tarihi William Edward David Allen, A History Of Georgian People David Marshall Lang, Gürcüler Esat Uras, Tarihte Ermeniler ve Ermeni Meselesi
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Sözlü anlatımlı dersler, ödevler ve seminerler
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : Rusya ve Çin tarihi üzerine okumalar, Sovyet ve Çin devrimi üzerine okumalar
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Prof. Dr. Mehmet Bülent Uludağ
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : Dr. Haktan Birsel
Dersin Verilişi : Sözlü anlatım

  • 1 Orta Asya ve Kafkasya hakkında detaylı etnolojik, siyasal, tarihsel iktisadi donanım
  • 2 Soğuk Savaş sonrası yeni Türk cumhuriyetleri hakkında bilgi sahibi olmak
  • 3 Soğuk Savaş sonrası Orta Asya güç dengelerini analiz edebilmek
  • 4 Soğuk Savaş döneminde Kafkaslar ve Orta Asya'da Sovyet politikalarını incelemek
  • 5 Soğuk Savaş sonrası Orta Asya ve Kafkaslarda kurulan kıtasal örgütleri analiz etmek

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Kafkasya hakkında temel demografik, coğrafi, etnolojik, tarihsel veriler
2.Hafta *Gürcistan, Abkhazya, Güney Osetya
3.Hafta *Ermeniler ve Karabağ Sorunu
4.Hafta *Azerbaycan'da Türk Varlığı
5.Hafta *Kafkas-Rus Savaşı
6.Hafta *Bolşevik Devriminde Kafkasya
7.Hafta *Orta Asya'nın Tarih Öncesi ve İlkçağı
8.Hafta *Orta Asya'da İslam
9.Hafta *Cengiz Han
10.Hafta *Timur
11.Hafta *Kazak, Tatar, Özbek, Tacik, Türkmen Etnolojisi
12.Hafta *Bağımsız Kafkasya ve Orta Asya Devletleri
13.Hafta *Orta Asya'da Hazar'ın Statüsü Sorunu, Boru Hatları ve Petrol-Doğalgaz Politikaları
14.Hafta *Genel Değerlendirme

  • 1 Vize : 40,000
  • 2 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 2,00 2,00
Final 1 2,00 2,00
Derse Katılım 15 3,00 45,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 15 3,00 45,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 15 1,00 15,00
Ara Sınav Hazırlık 1 20,00 20,00
Final Sınavı Hazırlık 1 30,00 30,00
Araştırma Sunumu 1 20,00 20,00
Toplam : 179,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 6
AKTS : 6,00