Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
MAT101 MATEMATİK I 3,00 2,00 0,00 4,00 7,00

Ders Detayı
Dersin Dili : İngilizce
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Bu dersin amacı mühendisler için temel matematik kavramlarını sağlamaktır.
Dersin İçeriği : Fonksiyonlar, Limit, Sonsuzlukta limit kavramı, Süreklilik, Değişim oranları, Türev kuralları, ters fonksiyonların türevleri, Trigonometrik fonksiyonlar ve onların türevleri, Transandant fonksiyonlar ve onların türevleri, Zincir kuralı, Kapalı fonksiyonların türevi, Alakalı oranlar, L'Hôpital kuralı, Ortalama Değer Teoremi, Ekstrem değerler, İç bükeylik, Asimptotlar, Eğri çizimleri, Optimizasyon, Ters-türev, Riemann toplamı, ve belirli integral, Analizin temel teoremi, Integralleme teknikleri: Basit yerleştirme, Kısmi integrasyon, Kısmi oranlar, Trigonometrik yerleştirme, Has olmayan integraller .
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Thomas' Calculus, Early Transcendentals, 11th Edition, Media Upgrade, 2008, Revised by M. D. Weir, J. Hass, and F. R. Giardano; Addison Wesley
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Yüz yüze ve interaktif eğitim.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : Yok
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Dr. Öğr. Üyesi Faruk Özger
Dr. Öğr. Üyesi Nezihe Turhan Turan
Dr. Öğr. Üyesi Zeynep Ödemiş Özger
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : Yok
Dersin Verilişi : Yüz yüze ders anlatımı

  • 1 Fonksiyonları listeler ve tanım ve değer kümelerini oluşturur
  • 2 Limit kavramını tanımlar ve sonsuzluktaki limit hesaplar.
  • 3 Süreklilik veTürev kavramlarını açıklar ve ilişkilendirir
  • 4 İlişkili oranları kullanarak matematiksel model oluşturur.
  • 5 L'Hôpital kuralını tanımlar ve Ortalama Değer Teorimini uygular
  • 6 Bir fonksiyonun ekstrem değerlerini hesaplar, bunlarla birlikte iç bükeylik ve asimptotları kullanarak fonksiyonun grafiğini çizer.
  • 7 Opitmizasyonu tanımlar ve uygulamalı optimizasyon problemlerini çözer
  • 8 Eğrinin altında kalan alanı hesaplar ve bu hesaplamalarda çeşitli integralleme teknikleri kullanır.

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Fonskiyonlar: temel kavramlar
*Fonskiyonlar ile ilgili soru çözümü
*-
*Yüz yüze ve interaktif eğitim
2.Hafta *Limit kavramı, sonsuzlukta limit kavramı
*Limit kavramı, sonsuzlukta limit kavramı ile ilgili soru çözümü
*-
*Yüz yüze ve interaktif eğitim
3.Hafta *Süreklilik, Değişim oranlları
*Süreklilik ve değişim oranları ile ilgili soru çözümü
*-
*Yüz yüze ve interaktif eğitim
4.Hafta *Türev kuralları, ters fonksiyonun türevi
*Türev kuralları ve ters fonksiyonun türevi ile ilgili soru çözümleri
*-
*Yüz yüze ve interaktif eğitim
5.Hafta *Trigonometrik ve transandant fonksiyonlar ve onların türevleri
*Trigonometrik ve transandant fonksiyonlar ve onların türevleri ile ilgili soru çözümleri
*-
*Yüz yüze ve interaktif eğitim
6.Hafta *Zincir kuralı ve kapalı fonksiyonların türevi
*Zincir kuralı ve kapalı fonksiyonların türevi ile ilgili soru çözümü
*-
*Yüz yüze ve interaktif eğitim
7.Hafta *Alakalı oranlar
*Alakalı oranlar ile ilgili soru çözümleri
*-
*Yüz yüze ve interaktif eğitim
8.Hafta *Ara sınav
*-
*Yüz yüze ve interaktif eğitim
9.Hafta *L'Hôpital kuralı, Ortalama değer Teoremi
*L'Hôpital kuralı ve Ortalama değer Teoremi ile ilgili soru çözümü
*-
*Yüz yüze ve interaktif eğitim
10.Hafta *Ekstrem değerler, Asimptotlar ve iç bükeylik. Eğri çizimi
*Ekstrem değerler, Asimptotlar ve iç bükeylik, Eğri çizimi ile ilgili soru çözümleri
*-
*Yüz yüze ve interaktif eğitim
11.Hafta *Optimizasyon
*Uygulamalı optimizasyon problemlerin çözümü
*-
*Yüz yüze ve interaktif eğitim
12.Hafta *Ters-türev, Riemann toplamı ve belirli integral, Analizin temel teoremi
*Ters-türev, Riemann toplamı ve belirli integral, Analizin temel teoremi ile ilgili soru çözümü
*-
*Yüz yüze ve interaktif eğitim
13.Hafta *Integralleme teknikleri: Basit yerleştirme, Kısmi integrasyon.
*Basit yerleştirme, Kısmi integrasyon. ile ilgili soru çözümü
*-
*Yüz yüze ve interaktif eğitim
14.Hafta *Integralleme teknikleri: Kısmi oranlar, Trigonometrik yerleştirme
*Kısmi oranlar, Trigonometrik yerleştirme ile ilgili soru çözümü
*-
*Yüz yüze ve interaktif eğitim

  • 1 Vize : 50,000
  • 2 Final : 50,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Uygulama / Pratik 15 2,00 30,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 15 2,00 30,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 15 2,00 30,00
Final 1 16,00 16,00
Derse Katılım 15 3,00 45,00
Vize 1 14,00 14,00
Uygulama / Pratik Sonrası Biresysel Çalışma 15 3,00 45,00
Toplam : 210,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 7
AKTS : 7,00