Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
IKC-TP.09 İLK YARDIM VE ACİL 2,00 0,00 0,00 2,00 2,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Bu dersin genel amacı, öğrenciye günlük yaşamda karşılaşabilecek ve ilk yardım gerektiren doğal afetler, ev ve trafik kazaları ve benzeri durumlarda, yararlanan birey ya da grupların yaşamını kurtarmak, kaza sonucu oluşabilecek sakatlıkları önlemek amacıyla olayların olduğu yer ve zamanda yapılacak uygulamaları, alınacak önlemlere ilişkin teorik bilgi ve beceri kazandırmaktır.
Dersin İçeriği : İlk yardım ile ilgili temel kavramlar, temel yaşam desteği,ilk yardımın tanımı, amaçları,temel ilkeleri,temel ilk yardım uygulamaları, ilk yardımcıda olması gereken özellikler, kazalardan korunma yolları.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : 1-Somyürek Hİ, Tabak RS. Temel İlk Yardım ve Acil Bakım Palme 2-Türkiye Kızılay Derneği. Adım Adım İlk Yardım 3-T.C.Sağlık Bakanlığı, Sağlık eğitim Müdürlüğü. İlk Yardım El Kitabı.Pelit Ofset Ankara , 2001 4-T.C. Sağlık Bakanlığı, Sağlık Eğitim Müdürlüğü, Eğitimciler içn Eğitim itabı Sağlık Bakanlığı Yayın No:722, İlkay Ofset Matbaacılık Ankara 2008 5-Süzen B, İnan H. İlk Yardım. Birol Basın Yayın Dağıtım ve Ticaret LTD.ŞTİ. Ankara 2004 6-Rodoplu Ü, Çelikli S, Ersoy G, İlk Yardım Temel Yaşam Desteği El Kitabı. Acil Tıp Derneği İzmir 2002 7-Ersoy G, Rodoplu Ü, Soysal S, Yenal S. Hastane öncesi Acil Bakım Medikal ve Travma Olguları Türkiye Acil Tıp Derneği, İzmir 2003 8-Güler Ç, Bilir N. Herkes için İlk yardım T.C. Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Çevre Sağlıpı Temel Kaynak Dizisi, No:18 Ankara 1994 9-Akdemir E, Eyidoğan F, Öztemiz N. İlk Yardım T.C. İçişleri Bakanlığı Sivil Sevunma Genel Müdürlüğü Ankara 2004
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Hem teorik hem de pratik şekilde uygulanacaktır.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : Yok
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Doç. Dr. Fatih Esad Topal

  • 1 Temel Cerrah ve Dahili Tıp Bilimleri alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer bilimsel kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olur.
  • 2 Temel, Cerrahi ve Dahili Tıp Bilimleri alanındaki aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirir ve derinleştirir
  • 3 Temel, Cerrahi ve Dahili Tıp Bilimleri Alanları ile ilgili disiplinler arasındaki etkileşimi kavrar
  • 4 Temel, Cerrahi ve Dahili Tıp bilimleri Alanlarında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilir
  • 5 Temel, Cerrahi ve Dahili Tıp Bilimleri alanındaki bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yeni bilgiler oluşturabilir; uzmanlık gerektiren sorunları bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilir.
  • 6 Klinik uygulamada karşılaşılan ve öngörülmeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilir, ayrıca bağımsız olarak kurgular, çözüm yöntemi geliştirir, çözer, sonuçları değerlendirir ve gerektiğinde uygulayabilir.
  • 7 Mesleki alanındaki uygulamalarda karşılaşacağı öngörülmeyen karmaşık durumlarda, yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilmek ve sorumluluk alarak çözüm üretebilir.

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları

  • 1 Vize : 60,000
  • 2 Final : 40,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 1,00 1,00
Final 1 1,00 1,00
Uygulama / Pratik 4 4,00 16,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 8 8,00 64,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 0 0,00 0,00
Ara Sınav Hazırlık 4 4,00 16,00
Final Sınavı Hazırlık 8 8,00 64,00
Teorik Ders Anlatım 16 16,00 256,00
Toplam : 418,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 14
AKTS : 2,00