Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
IKC-SBB.12 SİYASAL COĞRAFYA 2,00 0,00 0,00 2,00 2,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Bu ders, ilişki içindeki iki temel faktörün incelenmesi yoluyla Siyasi Coğrafya alanına bir giriş yapmaktadır: Mekansal konum ve politik karar alma. Küresel ve ulusal ölçekten verilen güncel örnekler ile bu ilişkileri incelemek dersin temel amacıdır.
Dersin İçeriği : Ders pek çok anahtar konuya tarihsel bir bakış açısı katarak zamanın önemi üzerinde de durmaktadır. Ele alınacak konular şunlardır: Jeopolitik, devlet topraklarının ve sınırlarının gelişimi, hükümetlerin rolü, toprak iddialarının değerlendirilmesi ve bölgesel ve yerel ölçekteki siyasi etkinliklerin karmaşıklığı.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Required Material:<br />BLACKSELL, M., 2006, Political Geography, Routledge<br />JONES, M., JONES, R., WOODS, M., 2004, An Introduction to Political Geography, Space, Place and Politics, Routledge<br />HUNTINGTON, S., 2006, Medeniyetler Çatışması, Vadi Yayınları<br />BRZEZINSKI, Z., 2005, Büyük Satranç Tahtası, İnkılap Kitabevi<br />DONNAN, H., WILSON, T.M., 2002, Sınırlar – Ulus Devletin Uçları, Ütopya Yayınları<br />ARI, T., 2008, Uluslararasi İlişkiler Teorileri, MKM yayınları<br />AĞAOĞULLARI, M.A., 2006, Ulus-Devlet ya da Halkın Egemenliği, İmge Kitabevi<br />FOUSKAS. V., 2004, Balkanlar Ortadoğu Kafkasya – Soğuk Savaş Sonrası ABD Politikaları<br />ANDERSON, B., 2009, Hayali Cemaatler – Milliyetçiliğin Kökenleri ve Yayılması, Metis Yayınları<br />
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Sözlü Anlatım ve Tartışma
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : -
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Dr. Öğr. Üyesi Beycan Hocaoğlu
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : -
Dersin Verilişi : Yüzyüze

  • 1 Siyasal iradenen mekana yansıması ve ontolojik bir varlık olarak devlet kurumunun diğer siyasal iradeler ile kurduğu ilişkilerin incelenmesi
  • 2 Uluslar arası ilişkilerin üzerine oturduğu teorilerin ortaya konması
  • 3 Uluslar arası güncel ilişkiler arasında ilişki kurma becerisinin kazandırılması
  • 4 Ülkeleri jeopolitik bağlamlarına göre sınıflandırma becerisi kazanmak
  • 5 Türkiye'nin jeopolitik bağlamını kavramak

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Siyasal Coğrafya'da Alan
2.Hafta *Siyasal ve coğrafi bir varlık olarak devlet
3.Hafta *Devletlerin alansal tasnifi
4.Hafta *Sınırlar ve sınıralanları
5.Hafta *Siyasal Coğrafya'da Ekoller (Almanya)
6.Hafta *Siyasal Coğrafya'da Ekoller (Birleşik Krallık)
7.Hafta *Siyasal Coğrafya'da Ekoller (ABD)
8.Hafta *Yarıyıl Sınavı (Vize)
9.Hafta *Soğuk Savaş döneminde ABD'nin jeopolitik açılımları
10.Hafta *Soğuk Savaş Döneminde SSCB'nin jeopolitik açılımları
11.Hafta *Uluslararası siyasal ve askeri kurumlar I
12.Hafta *Uluslararası siyasal ve askeri kurumlar II
13.Hafta *Uluslararası Çatışma Alanları
14.Hafta *Genel Değerlendirme

  • 1 Vize : 35,000
  • 2 Ödev : 15,000
  • 3 Final : 50,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 1,00 1,00
Final 1 1,00 1,00
Derse Katılım 13 2,00 26,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 14 1,00 14,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 14 1,00 14,00
Ara Sınav Hazırlık 1 5,00 5,00
Final Sınavı Hazırlık 1 5,00 5,00
Toplam : 66,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 2
AKTS : 2,00