Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
IKC-SBB.11 ESTETİK VE MİSTİMİZME GİRİŞ 2,00 0,00 0,00 2,00 2,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Mistisizmde estetiğin yerini ve estetikte de mistik olanın etkisini göstermek. Teistik dinlerin temel umdeleri olan Tanrı inancı, ahlak ve ritüellerin estetikle ve mistisizmde nasıl bir ilişki içerisinde olduğunu kavratmak ve güzel hakkında tahlil gücüne ulaşabilmeyi/ulaştırabilmeyi amaçlamak.
Dersin İçeriği : • Estetik ve Mistisizmin epistemolojik ve ontolojik statüsü ya da temel problemleri<br />• Mistisizmde estetiğin yeri ve estetikte mistisizmin yeri<br />• Estetik ve Mistik dışavurumun Dil Felsefesi açsısından Analizi<br />• Estetik ve Mistisizmin Çoğulcu Yapıya ya da Hoşgörüye Katkısı<br />• İslam Tasavvufunda Mistik Unsurlar<br />
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : 1. Aydın Işık, Din ve Estetik Felsefi Bir İnceleme, Ötüken Neşriyat, 2013, İstanbul.<br />2. İsmail Tunalı, Estetik, Remzi Yayınları, 2008, İstanbul.<br />3. Abdüllatif Tüzer, Dini Tecrübe Ve Mistisizm: Felsefi Bir Yaklaşım, Dergah Yayınları, 2006, İstanbul.<br />4. Walter t. Stace, Mistisizm ve Felsefe, Çev. Abdüllatif Tüzer, İnsan Yayınları, 2004, İstanbul.<br />5. Bertrand Russell, Mistisizm ve Mantık, Çev. Ayseli Usluata, Varlık Yayınları, 1972, İstanbul.<br />
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Teorik Anlatım,<br />Sınıf içi uygulama<br />
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : -
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Prof. Dr. Aydın Işık
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : -
Dersin Verilişi : Yüz yüze

  • 1 Estetiğin sadece insan doğasındaki yeri ve önemini değil mistisizmdeki önemini ve değerini de anlar.
  • 2 Mistik tecrübe içerisinde estetiğin nasıl bir rol oynadığını tahlil eder.
  • 3 Estetik ve sanat anlayışı kadar mistisizmin felsefi dayanaklarını tahlil eder.
  • 4 Estetik ve mistisizmin sosyolojik ve psikolojik uzanımlarını öğrenir.
  • 5 Estetik, sanat, mistisizm ve felsefe arasındaki ilişkileri öğrenir.

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Estetik ve Mistisizmin Neliği
2.Hafta *Estetik ve Mistisizmin Temel Problemleri
3.Hafta *Estetik ve Mistisizmin Epistemolojik ve Ontolojik Yapısı
4.Hafta *Estetik ve Mistik Tecrübenin Özellikleri
5.Hafta *Estetik ve Mistik Dışavurumun Dil Felsefesi Açısından Analizi
6.Hafta *Estetik ve Mistisizmin Metafizikle İlişkisi
7.Hafta *Estetik ve Mistisizmin Ahlaki Değeri
8.Hafta *Ara Sınav
9.Hafta *Estetik ve Mistik Tecrübenin Sosyal Uzanımları
10.Hafta *Estetik ve Mistisizmin Çoğulcu Yapıya ya da Hoşgörüye Katkısı
11.Hafta *Estetik Yargıların Epistemolojik Değerinin Mistisizmle Karşılaştırılması
12.Hafta *Sanat ve Mistisizmde Deha
13.Hafta *İslam Tasavvufunda Estetik Unsurlar
14.Hafta *Güzellik Kavramının Estetik ve Mistik Kullanımlarının Örneklerle Anlatımı

  • 1 Vize : 40,000
  • 2 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 2,00 2,00
Final 1 3,00 3,00
Derse Katılım 14 3,00 42,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 1 4,00 4,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 1 4,00 4,00
Ara Sınav Hazırlık 1 6,00 6,00
Final Sınavı Hazırlık 1 10,00 10,00
Toplam : 71,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 2
AKTS : 2,00