Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
ULI303 ULUSLARARASI ÖRGÜTLER 3,00 0,00 0,00 3,00 5,00

Ders Detayı
Dersin Dili : İngilizce
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Bu ders öğrencileri küresel yönetişimin temel öğe ve aktörlerine dair bilgilendirmeyi amaçlamaktadır.
Dersin İçeriği : Bu derste küresel yönetişimde etkin olan uluslararası örgütler, kurumlar ve rejimler tarihsel, kuramsal ve siyasi bağlamlarında değerlendirilecektir. Bu süreçlerin gözlemlendiği ekonomi, güvenlik, çevre ve insan hakları alanlarındaki yönetişim faaliyetleri ayrıntılı olarak incelenecektir.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Margaret P. Karns and Karen A. Mingst , 2004, International Organizations: The Politics and Processes of Global Governance, Lynne Rienner Pub
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Teorik ders anlatımı, Powerpoint sunum, Soru-cevap
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : -
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Doç. Dr. Uğur Burç Yıldız
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : -
Dersin Verilişi : -

  • 1 Küresel Yönetişimi tanımlayabilme
  • 2 Küresel Yönetişimin tarihi gelişiminde ve günümüzde karşılaştığı problemleri analiz edebilme
  • 3 Küresel yönetişimin uluslararası politikaya etkilerini yorumlayabilme
  • 4 Önde gelen uluslararası örgütlerin temel özelliklerini sıralayabilme
  • 5 Devlet dışı aktörler, devletler ve küresel yönetişim arasındaki bağlantıdan anlam çıkarabilme

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Dersin Tanıtımı
2.Hafta *Küresel Yönetişim
3.Hafta *Uluslararası Örgütlerin Tanımı ve Ortaya Çıkışı
4.Hafta *Küresel Nitelikli Uluslararası Örgütler: Milletler Cemiyeti, Birleşmiş Milletler
5.Hafta *Küresel Nitelikli Uluslararası Örgütler: Birleşmiş Milletler ile İlişkilendirilmiş Uluslararası Örgütler (ILO, IMF, WTO, UNCTAD, WHO, UNESCO…)
6.Hafta *Bölgeselleşme ve Bölgesel Örgütler: NATO, Avrupa Konseyi, Batı Avrupa Birliği…
7.Hafta *Bölgesel Örgütler: AGİT, AB, EFTA, OECD
8.Hafta *Ara sınav
9.Hafta *Bölgesel Örgütler: NAFTA, Amerikan Devletleri Örgütü, LAFTA/LAIA
10.Hafta *Bölgesel Örgütler: Arap Birliği, OPEC, İKÖ, ECO, KEIP, D-8
11.Hafta *Bölgesel Örgütler: Afrika Birliği Örgütü, SEATO, APEC, ASEAN
12.Hafta *Bölgesel Örgütler: Bağlantısızlık Hareketi, Sportif Amaçlı Örgütler (IOC, FIFA, UEFA)
13.Hafta *Sivil Toplum ve Hükümetler-dışı Uluslararası Örgütler (NGOs): Uluslararası Af Örgütü, Sınır Tanımayan Doktorlar Örgütü, Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü, Yeşil Barış
14.Hafta *Hükümetler-dışı Uluslararası Örgütler (Uluslararası Vakıflar): Alexander Von Humboldt Vakfı, Sasakawa Vakfı, Fulbright Programı, Konrad Adanauer Vakfı..
15.Hafta *Hükümetler-dışı Uluslararası Örgütler (Ödül Komiteleri, Kişisel Nitelikli Örgütler): Nobel Ödülü, OSCAR Ödülü, Uluslararası Lions Kulüpler Birliği, Masonluk

  • 1 Vize : 30,000
  • 2 Ödev : 20,000
  • 3 Final : 50,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 2,00 2,00
Ödev 1 20,00 20,00
Final 1 2,00 2,00
Derse Katılım 14 3,00 42,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 14 3,00 42,00
Ara Sınav Hazırlık 1 20,00 20,00
Final Sınavı Hazırlık 1 20,00 20,00
Araştırma Sunumu 1 1,00 1,00
Toplam : 149,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 5
AKTS : 5,00